Aarhus University Seal

Prototyping - fra idé til prototype

Prototyping er en vigtig del af processen i produktudvikling og produktdesign. Prototyper kan bruges som et redskab til at eksternalisere sine tanker over for andre mennesker, samt konceptualisere nye IT-produkter, som senere hen kan blive realiseret.

Deltagerne vil gennem denne workshop blive introduceret til hvordan prototyper anvendes i en designproces fra start til slut, og vil derudover også selv få mulighed for at afprøve en prototyping-proces hvorigennem de får lov at udvikle en fysisk prototype.

Forløb

I workshoppen bliver deltagerne præsenteret for de fire stadier man typisk gennemgår i et prototyping-forløb: empiri-dannelse, idégenerering, prototypeudvikling, samt evaluering. Deltagerne får muligheden for at løse et konkret problem og prøve kræfter med idéudvikling, design og udvikling af en funktionel, fysisk prototype som de i grupper udvikler og bygger under workshoppen.

Vi stiller teknologi (littleBits) og diverse byggemateriale til rådighed for grupperne, som de frit kan benytte under workshoppen.

Deltagerne skal ikke medbringe eller forberede noget.

Varighed: 2,5-3 timer (kan tilpasses med 30 min. afhængig af deltagernes program for dagen)