Aarhus University Seal

Master i Informatikundervisning

Masteruddannelsen i informatikundervisning er for dig, der allerede underviser som gymnasielærer og ønsker at opnå undervisningskompetence i faget informatik. Uddannelsen er også relevant for dig, der underviser på andre uddannelsesinstitutioner, f.eks. en professionshøjskole.

Uddannelsen er bygget op om det obligatoriske kernestof, der indgår i de faglige mindstekrav for undervisning i informatik på gymnasieniveau. De obligatoriske kurser i masteren omfatter i alt 60 ECTS og uddannelsen er tilrettelagt fleksibelt, så du har mulighed at gennemføre ca. 10-15 ECTS pr. semester.

Morten Damsgaard-Madsen, Informatiklærer 

Er du nysgerrig på hvordan det er og undervise information? 
I denne video kan du høre Morten fortælle om hvordan det er at undervise i information, og hvad det giver ham at undervise i både informatik C og B. 

Egaa Gymnasium

Informatik C elever

Er du nysgerrig på hvordan det er for eleverne at have informatik? 
Her kan du høre to elevers syn på informatik og hvordan de arbejder aktivt med det de lærer i faget. 

Egaa Gymnasium

Lars Ljungquist 

Endelig er der en uddannelse i informatikundervisning

"Endelig er der kommet en uddannelse på området; en master i Informatikundervisning. IT er blevet en vigtig  grundlæggende kompetence i vores samfund på linje med sprog, læsning og matematik. Vi kalder det ”computational thinking”: At kunne modellere et problem så en computer kan løse det. Det er vigtigt for vores elever at lære i det samfund, vi lever i.

Derudover er det meget værdifuldt netværk af informatiklærere, man bliver en del af på uddannelsen."

Lars Ljungquist er cand. oecon samt bachelor i webudvikling og underviser på IBC Kolding (HHX og EUX).

Anne Sofie Haun Eriksen

Informatik kombinerer kendte metoder med nye perspektiver og didaktik

"Jeg er nysgerrig og har altid synes, at teknologi og design er spændende. Informatik bruger metoder, jeg allerede kender fra mine andre fag, men kombinerer dem med andre metoder, jeg ikke har brugt så meget før. Didaktisk arbejder man også anderledes, og det er rigtig interessant.

Masteruddannelsen har for mig været en spændende kombination af etikdiskussioner og overordnede metodeovervejelser fra videnskabsteori, konkret erfaring med programmering (som er det nærmeste vi kommer ren magi, lige udover proteinsyntesen måske), spændende metoder til designprocesser fra designfaget, grundlæggende forståelse for datatyper og computerens opbygning og funktion samt diskussioner om it-sikkerhed fra systemarkitektur, 1-1 refleksion og feedback med at planlægge indhold og didaktisere informatikundervisningen." 

Anne Sofie Haun Eriksen er cand. mag i Nordisk Sprog og Litteratur og underviser i biologi, dansk samt naturfagenes faggruppe på Fredericia Gymnasium.

Kurser på Master i Informatikundervisning

Uddannelsen er bygget op om det obligatoriske kernestof, der indgår i de faglige mindstekrav for undervisning i informatik på gymnasieniveau. Kurserne vil generelt have et stort fokus på integration af didaktiske emner sammen med faglig dybde.

Undervisningen på kurserne gennemføres som blended learning i en kombination af enkelte hele fremmødedage, virtuelle aftenmøder og rene e-læringsaktiviteter. Undervisningen er tilrettelagt ud fra forventningen om, at du har job som gymnasielærer ved siden af uddannelsen.

Fold boksene ud for at læse mere om det enkle fag. Du kan læse mere om udbud og tidspunkter for ansøgning, optag og undervisning på https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/informatikundervisning/

Introduktion til programmering

På introduktion til programmering lærer du principper og teknikker til at kunne konstruere objekt-orienterede programmer. Efter kurset er du introduceret til Java sproget, Java API, og BlueJ udviklingsomgivelsen. 

Du lærer at anvende et almindeligt programmeringssprog, udvikle velstrukturerede programmer og hvordan du tester/debugger dem. Du lærer om arkitektur af programmer, herunder nedarvning, abstrakte klasser og interfaces samt at anvende standardklasser ved realisering af programmer.

Underviser: Kurt Jensen

Sted: Aarhus Universitet

Vægt: 10 ECTS

___

Algoritmer og datastrukturer

I kurset algoritmer og datastrukturer vil du lære at formulere basale algoritmer og datastrukturer, så som; lister, stakke, køer, træer, grafer, søgning, sortering, og basale grafalgoritmer. Efter kurset vil du have lært at analyse og sammenligne tid og pladsforbrug af algoritmer og datastrukturer, f.eks. for at kunne vælge den bedste løsning til en given anvendelse. Og vil dermed kunne beskrive hvordan algoritmer anvendes i virkelige systemer, samt at kunne beskrive og sammenligne forskellige succeskriterier for algoritmer. 

Underviser følger.

Sted: Aarhus Universitet

Vægt: 5 ECTS 

___

Databaser og begrebsmodellering

I kurset databaser og begrebsmodellering vil du stifte bekendtskab med de metoder der bruges til modellering af data fra den virkelige verden. Efter kurset vil du have lært at analyser, anvende, konstruere og vurdere et eksisterende databaseskema ved brug af relevante teknikker. Undervejs i kurset vil i bl.a. stifte bekendtskab med databasedesign, SQLs datamodel i relation til spørgesprog og integritet, samt udførelse af forespørgelser.

Underviser: Kristian Torp

Sted: Aalborg Universitet

Vægt: 5 ECTS 

___

Digital design og designprocesser

I kurset Digital design og designprocesser, vil du få en grundlæggende indsigt i, hvordan man designer digital teknologi. Dette forgår i tæt samspil med brugere, andre interessenter og didaktisk design. Efter kurset vil du have lært at udnytte de grundlæggende begreber og teorier til at gennemføre etnografiske studier, designworkshops med brugere, prototyper og design materiale. Du vil efter kursets afslutning, være i stand til at kunne formidle begreber, teorier, teknikker og processer til at læse grundlæggende problemstilling mellem IT-systemer og mennesker.  

Underviser: Jacob Buur

Sted: Syddansk Universitet

Vægt: 5 ECTS 

___

Dataanalyse og Machine Learning

Kurset omfatter metoder til modellering af data fra den virkelige verden, så de effektivt kan lagres, fremsøges, og klargøres til analyse.

Underviser følger. 

Sted: Københavns Universitet

Vægt: 5 ECTS 

___

Interaktionsdesign og -teknologier

Her gennemgås metoder og principper for design af moderne interaktionsteknikker på gængse web og mobile platforme, herunder fysiske it-produkter, inklusive basal prototyping af fysiske grænseflader med simple sensorer og aktuatorer.

Underviser følger.

Sted: Aarhus Universitet

Vægt: 5 ECTS

___

Systemarkitektur og IT-sikkerhed

I kurset systemarkitektur og IT-sikkerhed vil du lære de basale koncepter bag computer systemer og sikkerhed. Gennem kurset vil du opnå de basale koncepter relateret til computer arkitektur, operativ systemer, netværk, distribuerede systemer og sikkerhed. Du vil derfor stifte bekendtskab med bl.a. logiske diagrammer, CPU og ISA instruktioner, computer arkitekturer og kryptografi.   

Underviser: Jacopo Mauro & Jacob Aae Mikkelsen

Sted: Syddansk Universitet

Vægt: 5 ECTS 

Valgfri kurser

Valgfagene kan variere.

Alle valgfag under masteren er 5 ECTS.

Læs om det aktuelle udbud her: https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/informatikundervisning/

Masterprojekt i informatikundervisning

Masterprojekt herunder træning i elementer af softwareudvikling og projektorganisering:

Ved udarbejdelse af masterprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier herunder teknikker til softwareudvikling, databehandling, interaktionsdesign og projektorganisering til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger i relation til informationsteknologier.

Vægt: 15 ECTS

Sted: Kan tilpasses.

___

Er du interesseret i at skrive masterprojekt eller begyndt at planlægge hvornår? Send en mail til miu@cs.au.dk 

___

Se hele udbudsplanen og vigtige datoer: https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/informatikundervisning/

Undervisning i hele Danmark

Masteruddannelsen er et nationalt samarbejde og derfor undervises de enkelte kurser på forskellige universiteter. Se hvor det enkelte kursus undervises under 'Tid og sted for undervisning' på https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/informatikundervisning/

Aarhus Universitet

Som en del af uddannelsens kurser udbyder Aarhus Universitet kurserne Introduktion til programmering (10 ECTS), Algoritmer og datastrukturer (5 ECTS) og Interaktionsdesign og -teknologier (5 ECTS). 

Kurset Introduktion til programmering er en forudsætning for alle andre kurser på Master i Informatikundervisning, og derfor skal dette kursus gennemføres som første kursus på masteruddannelsen. 

Syddansk Universitet

Som en del af uddannelsens kurser udbyder Syddansk Universitet kurserne Systemarkitektur og IT-Sikkerhed (5 ECTS), Digital design og designprocesser (5 ECTS) og valgfagsblokken Design & læring med fysisk computing (5 ECTS). For at have mulighed for at søge valgfaget Design & læring med Fysisk Computing er det en forudsætning at du allerede har læst eller læser kurset Digital design og Designprocesser samtidig med deltagelse.

 

Københavns Universitet

Som en del af uddannelsens valgfrie kurser udbyder Københavns Universitet kurset Dataanalyse og Machine Learning (5 ECTS).  

Videnskabsteori for Informatikken (5 ECTS) er et adgangsgivende kursus, der skal læses før eller efter optag på masteruddannelsen i informatikundervisning. 

IT-Universitetet i København

Fundamentale begreber i informatikken (10 ECTS) er et adgangsgivende kursus, der skal læses før eller efter optag på masteruddannelsen i informatikundervisning. Vi anbefaler alle, der skal i gang med at læse op til at leve op til de faglige mindstekrav for informatik at læse dette kursus som det første, da det danner god, bred introducerende basis for informatikfeltet.

Aalborg Universitet

Som en del af uddannelsens kurser udbyder Aalborg Universitet kurset Databaser og begrebsmodeller (5 ECTS). 

Roskilde Universitet

Som en del af uddannelsens valgfrie kurser udbyder Roskilde Universitet kurset Advanced User Experience (5 ECTS), der bygger videre på viden fra Digital design og designprocesser, samt Interaktionsdesign og –teknologier.