Aarhus University Seal

Ph.d. projekt gør Big Data forståeligt for almindelige brugere

På Grundfos Kollegiet i Aarhus har et nyt ph.d.-projekt på Aarhus Universitet, gjort det muligt at analysere beboernes forbrugsmønstre og spare på el, vand og varme. Der er stort potentiale i at bruge Big Data om forbrugsmønstre som beslutningsværktøj til at sikre bedre service i eksempelvis offentlige virksomheder og boligforeninger.

Traditionelt har analyse af Big Data været forbeholdt ekspertbrugere, som har brugt tunge softwareprogrammer til at gøre data tilgængelig som grundlag til at træffe beslutninger. Det gør et netop færdiggjort ph.d.-projekt på Institut for Datalogi på Aarhus Universitet nu op med. I projektet Interactive Visual Analytics of Big Data - a Web-Based Approach har ph.d. Matthias Nielsen forsket i visualisering af Big Data og udviklet et it-værktøj, der visualiserer store mængder detaljerede data i diagrammer direkte i en webbrowser - vel at mærke uden at brugeren behøver at beregne eller analysere på data først. Værktøjet kan for eksempel benyttes af beslutningstagere i offentlige institutioner, som ofte skal overskue store mængder information:

– En kolonne af tal på et stykke papir kan for mange mennesker være abstrakt og svært at forholde sig til. Men et diagram der visualiserer en datamængde grafisk, gør det lettere at træffe kvalificerede beslutninger på et oplyst grundlag, siger Matthias Nielsen, der blandt andet har samarbejdet med Grundfos Kollegiet i Aarhus.

Kan ændre forbrugsmønstre

Kollegiet har opsat over 4000 sensorer, som aflæser det eksakte vand, varme og strømforbrug i hver lejlighed. Med værktøjet ”Affnityviz”, som er udviklet af Matthias Nielsen, kan kollegiet få et præcist overblik over hver enkelte beboers forbrug.

– Det kan hjælpe udlejer med at legitimere, hvorfor nogle beboere skal betale mere i husleje end naboen ved siden af – og kan måske være med til at skabe en større bevidsthed for den enkelte lejer omkring ens forbrugsmønstre, siger Matthias Nielsen, som også har samarbejdet med Aarhus Kommunes biblioteker.

Matthias Nielsen har udviklet it-værktøjet "Pivotwiz", der giver overblik over store mængder detaljerede data direkte i en internetbrowser

Matthias Nielsen har udviklet it-værktøjet ”Pivotviz”, der giver overblik over store mængder detaljerede data direkte i en internetbrowser.

Kommunens 19 biblioteker opsamler store mængder data fra brugerne, om blandt andet tid og sted for udlån af materialer. Ved at visualisere data er det muligt at analysere borgeres brug af biblioteker i Aarhus Kommune. Blandt andet har borgere i dag mulighed for at låse sig ind på en række biblioteker med deres lånerkort og bruge biblioteket uden for bibliotekernes normale åbningstid med personalebetjening.

– Værktøjet ”Pivotviz” udbygger bibliotekerne mulighed for at se, hvornår og hvordan tilbuddet benyttes og tilpasse deres åbningstider til borgernes behov, siger Matthias Nielsen,

 Bygningsvisualisering via værktøjet ”AffinityWiz”, der viser elforbruget fordelt på lejligheder i det nybyggede Grundfos Kollegium i Aarhus nye havnebydel. Data er randomiseret og anonymiseret, for at fjerne koblingen mellem visualisering og datakilde.

Bygningsvisualisering via værktøjet ”Affinityviz”, der viser elforbruget fordelt på lejligheder i det nybyggede Grundfos Kollegium i Aarhus nye havnebydel. Data er randomiseret og anonymiseret, for at fjerne koblingen mellem visualisering og datakilde.

Første IT-produktudvikler med ph.d.-grad

I april blev Matthias Nielsen den første til at tage en ph.d.-grad med en baggrund i uddannelsen IT-Produktudvikling på Institut for Datalogi. Uddannelsen låner fra fag på Datalogistudiet såvel som uddannelsen i Industrielt Design på Arkitektskolen Aarhus og har siden 2012 udklækket mere end 90 kandidater.

– På uddannelsen lærer man at eksperimentere med at udvikle digitale prototyper, der løser et samfundsmæssigt problem fra en anvendelsesorienteret tilgang. Så på den måde har det givet rigtig god mening at bygge en ph.d. oven på uddannelsen, siger Matthias som i dag har fået job på Alexandra Instituttet i IT-byen Katrinebjerg.