Aarhus University Seal

Masteruddannelse i informatikundervisning godkendt

Aarhus Universitet glæder sig over at have fået godkendt masteruddannelsen i informatikundervisning af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Uddannelsen udbydes til landets gymnasielærere allerede fra efteråret 2020. Masteruddannelsen er resultatet af et stærkt samarbejde mellem seks danske universiteter og skal sikre en opkvalificering af de gymnasielærere, som underviser i faget informatik.

Foto: Studerende fra Institut for datalogi, Aarhus Universitet. Lars Kruse //AU Foto.

Udviklingen af masteruddannelsen i informatikundervisning udspringer af gymnasiereformen fra 2016 og ønsket om almen digital dannelse af de danske gymnasieelever. Den forskningsbaserede masteruddannelse er udviklet specifikt til de gymnasielærere, der ønsker at opnå undervisningskompetence i informatik. Men den kan også blive relevant for undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner, eksempelvis professionshøjskoler. Uddannelsen dækker det obligatoriske kernestof for de faglige mindstekrav til fx programmering, systemarkitektur, datastrukturer m.v. med henblik på videreformidling i gymnasieskolen.

Digitalisering revolutionerer både vores privatliv og arbejdsmarkedet, og påvirker stort set samtlige branchers måde at arbejde på. At bruge og forstå it er derfor en essentiel del af at forberede unge mennesker til mødet med både uddannelsessystemet og senere arbejdsmarkedet. At sikre danske gymnasieelever grundlæggende digitale kompetencer kom allerede på dagsordnen i 2016, hvor informatik via gymnasiereformen blev gjort til et moderne, almendannende og studieforberedende it-fag på hhx (obligatorisk), stx (valgfag) og htx (valgfag).

Det forventes, at der i efteråret 2020 udbydes følgende kurser: Algoritmer og datastrukturer (5 ECTS) samt Databaser og begrebsmodellering (5 ECTS). Vær opmærksom på at disse kurser forudsætter et programmeringskursus på introduktionsniveau. Hvis du ikke har det, kan du først starte i foråret 2021. Undervisningen vil primært foregå online med få mødegange på et af universiteterne. Mere information omkring uddannelsen, fagpakker, adgangskrav og ansøgning findes her: https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/informatikundervisning/.

Til sommeroptag 2020 er der ansøgningsfrist 1/6. Ansøgningsportalen er endnu under udarbejdelse.