Aarhus University Seal

Master i IT: Brian Enggaard Jakobsen, Master i softwarekonstruktion

I krig er det vigtigt at vide, hvor både fjender og venner er, så man kan undgå friendly fire og træffe de rigtige strategiske valg. Dette er noget Brian Enggaard går op i, selvom han sidder meget langt væk fra slagmarken. Hans IT-masterprojekt har optimeret Systematic’s kommunikationsprodukter til soldater, så det nu både er hurtigere og mere pålideligt at bruge. Hastigheden er øget med mellem 42 % - 165 % på et ellers besværligt og upålideligt radionetværk. Brian Engaard Jakobsen og hans makker Rasmus Ingerslev Andersen fik 12 for deres masterprojekt.


Hvordan har du anvendt din Master i IT i dit arbejde?

Meget af den viden jeg har fået fra masteren er direkte omsættelig, fordi man har erfaringer fra de områder, som man også arbejder med på uddannelsen. Jeg fik en større faglig forståelse for, hvorfor nogle ting var smartere at gøre end andet. Derfor blev jeg mere sikker på mig selv, og på hvilke beslutninger jeg skal tage. Det er meget overordnet, men hvis man skal se mere snævert på det, så er jeg f.eks. gået fra at have en meget abstrakt forståelse af IT-sikkerhed til en konkret og anvendelig viden. Det betyder, at jeg i højere grad kan komme med indspark, når vi designer løsninger.

Hvordan kan I bruge projektet fremadrettet i Systematic?
Projektet er faktisk allerede blevet implementeret i vores produkter tilbage i oktober, så det gør allerede en forskel derude. Soldaterne, som benytter vores produkt, befinder sig i områder, hvor der ikke er en fast infrastruktur, og derfor er de afhængige af, at deres radioer kan danne sit eget netværk for f.eks. at kende hinandens positioner, og det er det vi kan levere. En stor del af vores masterprojekt gik ud på at optimere den måde vi kan route på, altså finde frem til hinanden og hinandens filer. Det kan være filer som strategiske planer eller billeder af fjendens stillinger. Så her er et behov for, at man kan sende over et særlig upålideligt radionetværk. Vores masterprojekt har direkte betydet, at vi nu kan overføre filer langt hurtigere og meget mere pålideligt. Vi har mindsket pakketab, som det gamle system var mindre resistent overfor, og vi har rettet op på nogle af svaghederne i de gamle protokoller. Med forbedringerne sikrer produktet et meget bedre overblik over hvor alle informationer er samlet, og jeg tror, det er med til at redde liv.

Hvorfor ville du gerne videreuddanne dig inden for IT?
 Jeg er oprindeligt uddannet datamatiker fra Købmandsskolen i Viby J, og det er en meget praktisk uddannelse, så jeg ville gerne bygge noget mere teoretisk på. Men lige da jeg var færdig, frygtede jeg også at tage et fuldtidsstudie, fordi jeg tvivlede på min egen disciplin og lyst til det. Og på denne måde kunne jeg få noget praktisk erfaring først, som jeg så kunne hængte teorien op på. Det synes jeg, er en stor fordel.

Hvordan var det at være studerende på uddannelsen?
Det har været hårdt til tider, men det har været alt tiden værd, fordi udbyttet har været så stort. Jeg anbefaler det til alle det er relevant for her i Systematic. Det passer mig godt, at man kan fordele fagpakkerne på flere år, så man kan holde gejsten oppe og ikke går død i uddannelsen.

Hvorfor skal man læse en Master i IT?
Det skal man, fordi man kan få lov at hængte noget teori op på praksis fra sin dagligdag, og man kan få udvidet sine faglige kompetencer betragteligt inden for nogle selvvalgte områder i fagpakkerne. Det giver bare rigtigt meget.
Det foregår også på en måde, som man ikke kan selv gennem sin arbejdsdag. I hvert fald her på stedet, hvor arbejdstilgangen er meget praktisk orienteret, så det er sjældent, at du kan sætte dig ned i en hel uge og studere noget, bare for at få lidt baggrundsviden. Det handler jo om, at vi skal have produceret noget software.

Gode råd til personer som overvejer at tage en master:
Man skal se sig selv i øjnene og være sikker på, at man kan levere en indsats, men man skal også vide det er okay, at man ikke får 12 i alle fag. Man kan altså godt moderere sin indsats. Man skal afstemme med sig selv, hvad man synes, der er vigtigt at få noget ud af. Karaktererne betyder ikke det store i sidste ende – ikke når man allerede har et arbejde, som det ellers ville, hvis man var fuldtidsstuderende.
Det er også en rigtig god ide at arbejde sammen med en fra sin egen arbejdsplads, fordi så kan man  bedre koordinere sin tid med projektet i arbejdstiden. Man kan også bedre motivere hinanden og spare med hinanden mere konkret møntet på ens egen virksomhed.

Læs mere om Master i IT i softwarekonstruktion.


--- Fakta om Brians Master i IT ---

Brians Master i IT er sammensat af følgende fagpakker:

Masterprojekt: File Transfer and File Routing Optimization

Fakta om Systematic

Brian Enggaard arbejder som Senior Systems Engineer hos Systematic i Åbyhøj ved Aarhus. Systematic leverer kommunikationsløsninger til sundhedsvæsen, forsvar, andre sikkerhedsområder og både til offentlig og privat virksomheder. Fælles for alle disse områder er, at der er behov for at kunne integrere, sammenstille og analysere store mængder komplekse data og skabe overblik.