Aarhus University Seal

350 millioner kroner skal løfte dansk forskning i kunstig intelligens til nye højder

Det bliver den mest ambitiøse satsning på forskning i kunstig intelligens nogensinde på dansk jord, når et nyt nationalt pionercenter forventes at åbne i slutningen af 2021. Med 350 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond, Novo Nordisk Fonden, Carlsbergfondet, Villum Fonden og Lundbeck Fonden, skal centret bedrive verdensklasseforskning i kunstig intelligens med fokus på samfundsudfordringer, mennesker og design. Resultaterne skal bringe Danmark helt i front internationalt.

”Jeg synes, at det er fantastisk, at det er lykkedes at hente Serge Belongie til Danmark og samle forskere fra hele landet i dette nye pionercenter, som repræsenterer Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, IT-Universitetet og Københavns Universitet. Vi kommer til at arbejde med mange forskellige områder inden for kunstig intelligens, fx på AU vil der være fokus på Machine Learning og Extended Reality. Resultaterne vil få en stor betydning for, hvordan vi i fremtiden fx kan forudsige og forebygge sygdomme, overvåge og simulere klimaforandringer og biodiversitet samt energi og infrastruktur,” udtaler Institutleder Kaj Grønbæk fra Institut for Datalogi på Aarhus Universitet.

FAKTA:

  • Pionercentret forventes at åbne i slutningen af 2021 under ledelse af Københavns Universitet
  • Professor Serge Belongie bliver centrets direktør og får sit eget laboratorie ”The Belongie Lab”, som primært skal forske i computer vision
  • Centeret forventes finansieret med godt 350 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond, Novo Nordisk Fonden, Carlsbergfondet, Villum Fonden og Lundbeck Fonden
  • Forskere fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, IT-Universitetet og Københavns Universitet bliver tilknyttet centret
  • Ambitionen med pionercentrene er at etablere excellente forskningsenheder, der udfører grundforskning med sigte på løsning af store samfundsmæssige udfordringer
  • Pioner centret sigter efter at skabe samfundsmæssig impact inden for 10 områder: Biotech, life- og sundhedsvidenskab, overvågning af klima og biodiversitet, lighed i sundhedsvæsnet, uddannelse, økonomisk vækst og entreprenørskab, krisehjælp, verifikation og validering af informationer, energi og infrastruktur, sikkerhed, etik og retssikkerhed, den offentlige sektor og det sociale område
  • De syv forskningsgrupper i centret skal beskæftige sig med følgende underområder: Causality and explainability, extended reality, fine-grained analysis, learning theory and optimization, signals and decoding, speech and language, and networks and graphs

Læs mere om det nye Pionercenter her:  https://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2021/topforsker-fra-usa-og-350-millioner-kroner-skal-loefte-dansk-forskning-i-kunstig-intelligens-til-nye-hoejder/