Aarhus University Seal

Pris: Årets underviser 2017

Fem undervisere er nomineret til prisen som Årets Underviser 2017 på Institut for Datalogi.

Alle studerende på Datalogi, IT, og IT-Produktudvikling er stemmeberettigede og har mulighed for at deltage i afstemningen. Studerende vil modtage en mail med et link til afstemningen. Så brug din mulighed for at hjælpe os med at finde årets prismodtager. Du må gerne stemme på en underviser som du ikke har haft i det foregående år.

Samtidig vil der blive to priser til årets instruktorer, samt en student award der uddeles til en eller flere studerende der har ydet en særlig indsats i det forløbne år.

Om årets underviserpris

Årets underviserpris 2017 overrækkes d. 19 maj 2017 i Peter Bøgh Auditoriet  kl 13.15 i forbindelse med Computer Science Day

Prisen uddeles til en underviser for et specifikt kursus afholdt i forløbne år. Undervisere kan ikke vinde for det samme kursus to år i træk. Udvælgelse af nominerede er foretaget af en komité bestående af repræsentanter fra instituttets studenterforeninger (DSAU, SOFA) samt studenterrepræsentanter fra instituttets råd og udvalg.

De nominerede til årets underviserpris 2017 er: 

Gudmund Skovbjerg Frandsen - Programmering 2

I kurset Programmering 2 har Gudmund sørget for at de lange forelæsninger bliver opbrudt med clickerspørgsmål og brugt disse så det giver mening i forhold til kursets indhold. Han er velstruktureret og har styr på stoffet, og man kan stadig mærke lysten til at undervise selvom han har undervist i kurset i mange år. 

Gudmund formår derudover at have en god og velplanlagt struktur, hvor de studerende har en tydelig plan over hvad der skal laves hvornår og der er god sammenhæng mellem forelæsning, TØ og afleveringerne.

Tilligemed formår Gudmund at skabe en god stemning til eksamen, som er den første mundtlige på universitetet for mange studerende.

Slutteligt så har Gudmund i år startet et nyt initiativ hvor han har hjulpet studerende som skal til reeksamen med at forberede sig på bedst mulige måde

Jesper Nielsen - Distribuerede Systemer

Jesper Buus Nielsen er nomineret for kurset Distribuerede Systemer hvor han han med sin professionelle forelæsningsstil og undervisningsmetode sikrer sig at alle på kurset er med i stoffet

jesper har en god og engagerende men samtidig humoristisk stil som forelæser og formidler stoffet på en måde så man som studerende både forstår stoffets detaljer samt kan perspektivere på stoffets anvendelse.

Kurset er godt struktureret og der er en tydelig struktur for kursets feedbackmuligheder, afleveringsregler m.v.

 

Ira Assent - Databaser

Ira Assent er nomineret for kurset Databaser. Hendes engagement i undervisningen, og måden hun møder den enkelte studerende på vidner om passion for faget og for undervisning generelt.

Igennem en omstrukturering og gentænkning af kurset har Ira formået at tilrettelægge kurset så studerende får endnu mere udbytte af de enkelte undervisningsgange samt knytte forelæsninger og øvelser sammen på en måde så det gavner den overordnede kvalitet i kurset.

Ira er blandt de studerende kendt for altid at møde den enkelte studerende med hjælpsomhed, venlighed og forståelse. 

Thomas Dueholm Hansen - Kombinatorisk Søgning

Thomas er nomineret for kurser Kombinatorisk Søgning

Som forelæser har Thomas en behagelig, velovervejet og sikker stil. Forelæsningerne er præget af gode forklarende slides med gode eksempler på anvendelser der er med til at motivere læringen for de studerende.

Man fornemmer tydeligt Thomas’ store passion for stoffet og det bidrager i høj grad til at engagere og involvere de studerende i undervisningen. For løbende at tilpasse undervisningen til de studerende har Thomas har ved flere lejligheder opsøgt uformel feedback ifht. undervisningen.

Tilrettelæggelsen af kurset er god og eksamen professionelt afviklet, så man som studerende føler sig retfærdigt behandlet.

Gerth Stølting Brodal - Algoritmer og Datastrukturer

I kurset Algoritmer og Datastrukturer, har Gerth formået at udvise en unik passion for kurset. Man kan fornemme, hvordan han virkelig er engageret omkring kursets indhold og mål, og forelæsninger har man som studerende lyst til at møde op til både pga. den gode stemning og det faglige indhold.

Han formidler viden på en spændende måde, hvor han blandt andet benytter sig af clickerspørgsmål til at sikre sig, at de studerende har forstået stoffet, hvis de studerende ikke har forstået stoffet, vil spørgsmålet blive forklaret bedre og illustreret grafisk på tavlen.

Der er ingen tvivl om, at Gerth vil de studerende det bedste, og han ønsker, at der skal være en god kommunikation mellem ham og de studerende.

Det er desuden meget tydeligt, at Gerth har god kommunikation med instruktorer og udnytter dem på den allerbedste måde.