Aarhus University Seal

Ny digital infrastruktur leverer sundhedsdata på Dropbox-niveau

Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet har i samarbejde med National Sundheds-IT og en række virksomheder for første gang demonstreret, at det godt kan lade sig gøre at udveksle sundhedsdata imellem velfærdsteknologiske løsninger i hjemmet og de elektroniske patientjournaler.

 

Kommunal pleje og sygehuse går billedlig talt fra at udveksle sundhedsdata på sms-niveau til Dropbox-niveau. Samtidig bliver det langt nemmere for små virksomheder at byde ind med velfærdsløsninger.

 

Hvordan gør man borgerens sundhedsdata tilgængelig for både personalet på sygehuset og i den kommunale pleje? Med den stigende indførelse af telemedicinske løsninger, som opsamler blodtryk, blodsukker og lignende værdier hos borgeren, står man i dag med den udfordring, at disse løsninger kører på hver deres isolerede computersystem. Det betyder fx, at akutlægen på et sygehus ikke kan se alle de blodtryksmålinger, som borgeren har fået foretaget i ældreplejen.

Men nu har forskere udviklet og afprøvet en ny åben digital infrastruktur, der sikrer at borgernes sundhedsdata bliver tilgængelig for alle. Det forklarer chef softwarearkitekt Michael Christensen fra Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, der leder den forskergruppe, der har udviklet hovedparten af infrastrukturen.

- Den tekniske virkelighed i sundhedssektoren i dag er, at stadig mange af de intelligente hjælpemidler og måleapparater, der i stigende hast bliver introduceret, ikke kan tale sammen. Men med vores demonstration har vi nu vist, at det godt kan lade sig gøre at udveksle patientdata imellem borgerens hjem og de løsninger, der bliver brugt i kommuner og på sygehusene, siger han.

Det essentielle i den nye løsning er, at den er åben og baseret på anerkendte internationale standarder. Samtidigt går den hånd i hånd med National Sundheds-ITs nye referencearkitektur for telemedicin og er den første praktiske demonstration af, hvordan denne udmøntes i praksis

 

Tre løsninger koblet sammen

Den digitale infrastruktur blev demonstreret på en konference for velfærdsteknologi i København i sidste uge. Her blev de tre løsninger, Sekoia, OpenTele og CareStore, koblet sammen med Systematics elektroniske patientjournal, Columna.

- I stedet for at introducere en ny skærmflade, et nyt login eller ny database for læger og plejepersonale, viser vores demonstration, at det kan lade sig gøre at få alle elektroniske hjælpemidler til at kommunikere sammen på tværs af systemer og udbydere og samtidig gøre integrationen såre simpel, siger han.

Sørge for at data ikke bliver låst inde

Ivan Pedersen fra Sektor for National Sundheds-IT kalder demonstrationen for en milepæl.

- Det her viser, at vi har fået skabt hullet igennem til borgerens hjem og den sygehus-professionelle. Det betyder, at data ikke bliver låst inde, og at man kan komme til dataene, når man har brug for dem, siger han.

Nu er det ikke standarderne og infrastrukturen, der er bekymringen, mener han. Nu skal virksomheder, regioner og kommuner orientere sig den vej, så der kommer gang i de innovative løsninger.

- Det her handler om at give frihed og selvbestemmelse til borgerne, så de kan tage hånd om sig selv uden at være så afhængig af systemet. Og det kan de her teknologier være med til. Men det er klart, at borgerne ikke både kan få telemedicin og video, samtidig med at man kører ud til dem lige så mange gange. Det har vi ikke råd til. Vi har derfor brug for at finde ud, hvor og for hvem, det her skaber større kvalitet og frirum, siger han.

Dropbox-tankegang giver bedre forløb for borgeren

Den måde sundhedsprofessionelle udveksler data i dag, svarer til, at man sender en sms til hinanden med målrettet, men begrænset information. Så længe man ved, hvem modtageren er, fungerer det ok.

Problemet er, at sygehuset fx ikke på forhånd kan udpege alle behandlere i borgerens forløb og dermed heller ikke, hvilke dele af data, der potentielt er brug for ude i kommunerne.

- Med XDS og HL7, som er de internationale standarder, der ligger til grund for det nye delingssystem, er man ovre i en 'Dropbox-tankegang’. Her kan afsenderen gå ind og registrere, hvilke data man har på en borger, og så kan modtageren finde alle de dokumenter, han har brug for, siger Michael Christensen og tilføjer:

- Det er klart, at det stiller krav til, at borgeren giver samtykke, så man ikke åbner for adgang til alt. Men det er bl.a. her, hvor samarbejdet med National Sundheds-IT viser sin styrke, idet løsningen går ind og bruger den nye nationale service, som handler om borgerens samtykke.

Nemmere for små virksomheder

For en mindre spiller med 12 ansatte som aarhusianske Sekoia er den nye infrastruktur en åben dør, forklarer direktør Ole Langvad Wessby. Virksomheden leverer en velfærdsteknologisk platform for mere end 500 borgere i ældreplejen i en række kommuner. Platformen er en trykfølsom skærm, hvor man kan formidle al den viden, som borgeren og fagpersonalet har brug for. Det kan være lige fra billeder af pårørende, understøttelse af arbejdsprocesser, træningsøvelser fra fysioterapeuten til telemedicin.

- For os betyder det, at markedet bliver åbnet, og at vi kan være en del af den store løsning. Hvis den nationale infrastruktur ikke havde eksisteret, skulle vi ud og lave individuelle løsninger med alle leverandører, siger han.

En integration giver adgang til data fra mange leverandører

For leverandører som Systematic, der står bag den elektroniske patientjournal Columna, der anvendes på Region Midtjyllands 17 hospitaler og af mere end 20.000 brugere, betyder den nye infrastruktur mere simpel integration i adgang af telemedicinske data via de nationale dokumentdelingsservices.

- Demonstratoren viser, at vi nu er i stand til hurtigt at finde alle telemedicinske data, der er samlet i den åbne infrastruktur, præsentere dem i den løsning, som klinikeren på hospitalet anvender i dagligdagen. Det betyder, at lægen på hospitalet ikke skal logge på mange forskellige løsninger for at skabe sig overblik, siger Claus K. Andersen, Senior Architect fra Systematic

Fakta om projektet:
De tre UNIK projekter Bedre Liv med KOL, Connect2Care ogEnd2EndDemonstrator demonstrerer i samarbejde med Net4Care projektet, hvordan åbne standarder og infrastruktur muliggør flow og udveksling af sundhedsdata mellem hjem, kommune og sygehus. Projekterne demonstrerer, hvordan telemedicinske løsninger hos borgeren via nationale services baseret på internationale standarder kan sammenkobles med patientjournalen hos fx ældreplejen eller sygehuset.

At platformen Net4Care bygger på Open Source står i modsætning til andre integrationsplatforme, hvor det i høj grad er platform-leverandøren, der bestemmer over integrationerne. En Open Source platform lægger bedre op til åbent samarbejde.