Aarhus University Seal

Analyse af oversvømmelsesrisiko med Big Data

Oversvømmelser som følge af ekstremt vejr har haft dramatiske konsekvenser i de senere år. Førende danske kræfter inden for håndtering af store datamængder og analyse af vands bevægelsesmønstre går nu sammen i et projekt om at udvikle unikke produkter, der kan udpege områder, hvor der er fare for oversvømmelser. Højteknologifonden investerer 3 mio. kroner i projektet.

Dansk viden skal ud i verden og skabe løsninger, der kan fylde op i virksomhedernes ordrebøger. Det er ambitionen for de forskningsprojekter, som Højteknologifonden netop har offentliggjort i en pressemeddelse.

Blandt dem er iværksættervirksomheden SCALGO, der nu går sammen med COWI og forskere ved Danmarks Grundforskningsfonds Center for Massive Data Algorithmics (MADALGO) ved Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, i et samarbejde, der kan trække på teknikker udviklet af SCALGO på baggrund af forskningsmæssige gennembrud ved MADALGO, samt på COWIs ekspertise inden for hydrologisk analyse og klimatilpasning.

Målet er at udvikle nye unikke produkter til analyse af oversvømmelsesrisiko baseret på detaljerede højdemodeller.

- Produkterne til analyse af oversvømmelsesrisiko på meget store områder åbner op for helt nye forretningsområder. Det gælder f.eks. offentlige myndigheder, forsikrings- og ejendomsmarkedet. Vækstpotentialet er enormt, da oversvømmelsesproblemer er globale, og detaljeret højdedata fra flere og flere lande bliver gjort frit tilgængeligt, siger SCALGOs direktør Morten Revsbæk.

Højteknologifonden har allerede over 300 virksomheder i sin portefølje af projekter. Alligevel er to ud af tre af virksomhederne i de nye projekter, inklusive SCALGO, med for første gang

Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør i Højteknologifonden siger i deres pressemeddelelse

- Det er glædeligt at se de mange nye virksomheder, der vælger at investere i udvikling af ny teknologi trods de risici, det bærer med sig. Det koster noget at deltage i forskning sammen med andre. Men det er vigtigt at vove pelsen, når de ny idéer er rigtig attraktive.

COWI, SCALGO og MADALGO har tidligere arbejdet sammen om at produktmodne og markedsføre produkter baseret på grundvidenskabelige resultater. Derfor er Professor Lars Arge, leder af MADALGO, tilfreds med, at Højteknologifonden prioriterer den udvikling højt.

- Det er utroligt tilfredsstillende at se vores grundforskning udvikle sig til vigtige praktiske anvendelser, og investeringen fra Højteknologifonden vil sætte os i stand til at accelerere udviklingen af innovative produkter baseret på meget store og detaljerede højdemodeller,” siger han.

Faktaboks – udpluk af pressemeddelelse på Højteknologifond:

Budget: 5 mio. kr.
Højteknologifonden: 3 mio. kr.
Varighed: 3 år
Formål:
I de senere år har vi set mange eksempler på dramatiske konsekvenser af oversvømmelser som følge af ekstremt vejr. Oversvømmelserne i København i 2011 estimeres til at have kostet over 6 milliarder kroner, og nylige undersøgelser viser, at 50 % af danskerne bekymre sig for, om deres hus kan blive udsat for oversvømmelse.

For at begrænse skader som følge af oversvømmelser er det vigtigt at kunne forudse, hvor de kan opstå. Datagrundlaget for udpegning af risikoområder eksisterer i vid udstrækning allerede. For eksempel har Danmarks Højdemodel flere hundrede målinger på en almindelig parcelhusgrund. Højdemodellen kan derfor bruges til at forudsige meget præcist, hvor vandet løber og samler sig under et skybrud. Desværre gør den store mængde data det også svært at udnytte målingerne til at udpege risikoområder. Danmarks Højdemodel alene indeholder over 25 milliarder målinger. Eksisterende software kan simpelthen ikke håndtere så store datamængder effektivt nok.