Aarhus University Seal

Tryouts for NWERC 2022 // Udtagelser til NWERC 2022 (AU)

Vi skal finde 6 studerende til at repræsentere Aarhus Universitet ved programmeringskonkurrencen NWERC. Udtagelsen foregår fysisk d. 24. september kl. 12:00-16:00. Der vil være gratis forplejning i form af pizza, kaffe, sodavand og snacks.

Info about event

Time

Saturday 24 September 2022,  at 11:30 - 16:00

Location

Department of Computer Science, Åbogade 34, 8200 Aarhus N

Price

Free DKK

English below

Vi skal finde 6 studerende til at repræsentere Aarhus Universitet ved programmeringskonkurrencen NWERC.
Udtagelsen foregår fysisk d. 24. september kl. 12:00-16:00.
Der vil være gratis forplejning i form af pizza, kaffe, sodavand og snacks.

Til udtagelsen skal man løse programmeringsopgaver som bliver stillet på hjemmesiden https://open.kattis.com. I modsætning til normale programmeringskonkurrencer er udtagelsen individuel, dvs. man løser opgaverne alene i stedet for på hold. De 6 studerende der har løst flest opgaver sættes sammen til 2 hold og får lov til at repræsentere AU til NWERC 2022.
Alle der er interessede i konkurrenceprogrammering er velkomne og opfordres til at deltage, uanset erfaring.

Vi starter kl. 11:30 i TBA med en briefing om reglerne og andre forhold for udtagelseskonkurrencen. Konkurrencen starter kl. 12 og varer 4 timer til kl. 16. Efter konkurrencen kåres vinderne og vi gennemgår løsninger til problemerne.

Tilmelding foregår ved at sende sit Kattis-brugernavn til Oskar på mail (oskar at cs.au.dk) eller på vores Discord.
Man skal have startet på universitetet i 2018 eller senere for at kunne deltage i NWERC. De fulde regler for officiel deltagelse findes her: https://drive.google.com/.../1E9yaQbpSu9059UrOYafAiN.../view

Hvis man ikke vil eller kan deltage i NWERC, er man velkommen til deltage i udtagelseskonkurrencen for hyggens skyld.

Selve NWERC foregår fysisk d. 25.-27. november 2022 i Delft, Holland. Det er gratis at deltage, da instituttet finansierer rejsen og overnatning for de seks studerende der repræsenterer AU. For mere information se https://nwerc.eu/

Tag et smut forbi vores nye Discord-kanal: https://discord.gg/nEeYtf2CtA og tilmeld dig mailinglisten https://maillist.au.dk/mailman/listinfo/algocomp.madalgo, for at være sikker på at få information om lignende konkurrencer i fremtiden.

------------

It's time to find 6 students to represent AU at the NWERC programming competition.
The tryouts will take place on-site on the 24th of September from 12:00 to 16:00.
Free pizza, coffee, soda and snacks will be provided for all participants.

At the tryouts you will have to solve programming exercises on https://open.kattis.com. In contrast to the other programming competitions held at AU during the year, you will not be able to compete with a team in the tryouts and must therefore participate alone. The 6 students who solve the most exercises will be put together in 2 teams and will represent AU at NWERC 2022.
Anyone interested in competitive programming is welcome and is encouraged to participate, regardless of prior experience.

We will begin at 11:30 in TBA with a briefing about the rules and conditions for participation in the competition. The competition starts at 12 and lasts for 4 hours until 16. After the competition we will congratulate the winners and discuss solutions for the exercises.

You register for the tryouts by sending your Kattis username to Oskar in an email (oskar at cs.au.dk) or on Discord.

You must have begun your post-secondary studies no earlier than 2018 to be eligible to participate in NWERC. The full eligibility rules are available here: https://drive.google.com/.../1E9yaQbpSu9059UrOYafAiN.../view

If you cannot or do not want to participate in NWERC you are still welcome to take part in the tryouts for fun.

NWERC takes place on-site on the 25th to the 27th of November 2022. For more information see https://www.nwerc.eu/

Do visit our new Discord channel: https://discord.gg/nEeYtf2CtA and sign up on the mailing list https://maillist.au.dk/mailman/listinfo/algocomp.madalgo to receive information about similar events in the future.