Aarhus University Seal

215-års jubilæum

215 års datalogisk dedikation blev frejret fredag den 6. januar 2023

I 1968 blev de første kurser i datalogi afholdt på Aarhus Universitet. Alligevel kunne instituttet i fredags fejre 215-års jubilæum. Dette var nemlig en fejring af ikke mindre end seks dedikerede ansatte, hvor flere har været med helt fra datalogiens start på Aarhus Universitet.

De seks blev fejret på behørigvis med jubilæumsreception og en personlig, men humoristisk tale til hver enkelt jubilar fra Institutleder Kaj Grønbæk. Der blev ønsket stort tillykke af både familie, venner og kollegaer til lektor emeritus Erik Meineche Schmidt (50 år), professor Ole Lehrmann Madsen (40 år), professor Morten Kyng (50 år), lektor Henrik Bærbak Christensen (25 år), lektor og fællestillidsmand Olav W. Bertelsen (25 år) samt lektor Niels Olof Bouvin (25 år).

Instituttet siger tak for jeres kæmpe indsats for både datalogien og instituttet - og ønsker stort tillykke!

Alle seks jubilarer er uddannet fra Institut fra Datalogi og har bidraget til uddannelse, forskning og innovation i deres virke. I talen fremhævede institutleder Kaj Grønbæk følgende om de seks jubilarer:

Lektor emeritus Erik Meineche Schmidt – 50-års jubilæum

Kandidat nummer 2

Erik underviste på kurset Dat 1, og gav de studerende en meget inspirerende start på uddannelsen. Erik lagde i sin undervisning stor vægt på at formidle de gode principper for algoritmer og programmering så pædagogisk som muligt. Derfor opfandt han sine egne programmeringssprog, som understøttede pædagogikken i stedet blot at vælge at undervise i programmering i et kendt sprog fra industrien. Et andet område Erik har været dedikeret til er internationalisering, han lagde fra instituttets start et stort arbejde i at rekruttere og integrere international forsker. Et arbejde som trækker tråde helt til i dag, hvor halvdelen af instituttets medarbejdere er internationale og andelen af internationale studerende også stiger. Fra 2002 og otte år frem var Erik dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet. I dag er han lektor emeritus ved instituttet.

Professor Ole Lehrmann Madsen – 40-års jubilæum

Kandidat nummer 33

Ole var den tredje professor som blev ansat på instituttet, og han har været med helt fra starten omkring udvikling af objekt-orienteret programmering sammen Kristen Nygaard, der var gæsteprofessor ved instituttet og senere fik en Turing award for udvikling af objekt-orienterede programmeringssprog.  Gennem tiden har Ole også spillet en central rolle i opbygningen af strategiske forskningscentre som f.eks. ISIS Katrinbjerg, DABAI og senest DIREC.

Ole står  bag udviklingen af programmeringssproget Beta som også blev grundlaget for etableringen af Mjølner Informatics, som han var medejer af indtil maj 2022, hvor Mjølner blev opkøbt af Norlys. I 19 år var Ole direktør ved Alexandra Instituttet og har spillet en helt central rolle i opbygningen af IT-byen Katrinebjerg, og han har skabt mange forbindelser mellem Institut for Datalogi og erhvervslivet.

For mere end 20 år siden fik han tildelt Ridderkorset af Dannebrog, og i 2022 blev det opgraderet til Ridderkorset af Dannebrogsordnen af 1. grad.

Professor Morten Kyng – 50-års jubilæum

Kandidat nummer 36

Morten har arbejdet bredt med forskningen i datalogi. Han starede med at forske i programmeringssprog, men kastede sig derefter over systemudviklingsmetoder og samarbejde med brugere. Hans arbejde på forskellige projekter med brugerinddragelse lagde fundamentet for det der senere er blevet kendt over hele verden som Scandinavian Participatory Design. Det grundlæggende arbejde med de nye brugerdrevne designmetoder, førte til at Morten blev den første Dansker der i 2001 blev medlem af det prestigefyldte ACM CHI Academy, der er Human Computer Interaction forskernes svar på filmens Oscar Academy.

I 1996 blev Morten både tildelt doktorgraden i datalogi og udnævnt til direktør for Center for IT-forskning (CIT). CIT havde som sit hovedfokus at etablere IT-forskningsprojekter i samarbejde mellem universiteter og virksomheder. CIT fik Instituttet til at vokse ud af lokalerne i Ny Munkegade, og blev startskuddet til etablering af IT-byen Katrinebjerg, der lige siden har været en smeltedigel af iværksætteri og it-forskning. Morten har desuden været med til at opstarte både IT-Vest og Alexandra Instituttet.

Lektor og fællestillidsmand Olav W. Bertelsen – 25-års jubilæum

Kandidat 560

Olavs forskning ligger indenfor teoretisk Human Computer Interaction, hvor han har ydet et tværfagligt bidrag såvel til teori udviklingen Olav har også været en af de drivende kræfter bag opbygningen af det Danske og Nordiske HCI-community, hvilket manifesterede sig I at NordiCHI konferencen, som han første gang stod for i 2002, senere har udviklet sig til en internationalt respekteret konference, og som instituttet igen var vært for i 2022.

Olav har altid været meget politisk engageret og passioneret, og sidder med i mange forskellige samarbejdsudvalg på både institut, fakultets- og universitetsniveau. Olav har desuden været fællestillidsrepræsentant for alle akademikere på Aarhus Universitet siden 2016. Endelig sidder han i DMs hovedbestyrelse.

Lektor Henrik Bærbak Christensen – 25-år jubilæum

Kandidat 723

Henrik er en meget dedikeret underviser, der skriver egne egne lærebøger og pædagogiske platforme til kurset Software Engineering and Architecture (SWEA), hvilket er det kursus, hvor de studerende for første gang får lov til at prøve kræfter med at bygge et stort it-system med mange komponenter i et større projektforløb. Dette er en disciplin som i den grad er med til at modne de studerende til de mange ledige, softwareudvikler jobs i industrien. 

Kurset får altid rigtigt gode evalueringer, og Henrik har derfor to gange (2013 og 2016) vundet prisen som årets bedste underviser på Institut for Datalogi.  Henrik er også en meget populær vejleder og har vejledt over 100 specialer. Dette tæller ikke kun kandidatspecialer, men også specialer på efteruddannelsen  Master of IT, som Henrik er uddannelsesansvarlig for men også meget aktiv underviser på.

Lektor Niels Olof Bouvin – 25-års jubilæum

Kandidatnummer 744

Niels Olof har lavet et stort bidrag til Hypermedia forskning ved at integrere Open Hypermedia principperne i World Wide Web, da det blev den udbredte platform i Hypermedia forskningen midt 90’erne. Han vandt blandt andet en ACM SIGWebs Doug Engelbart award for dette arbejde.

Niels Olof lægger også rigtig meget energi i sin undervisning i bla. i kurserne Computerarkitektur, Peer-2-peer og Web of Things. Han startede for mange år siden – før Corona -  med at optage alle sine forelæsninger og gøre dem tilgængelige for de studerende som et supplerende material. Han er en meget populær underviser og vejler, som allerede har vejledt mere end 80 specialestuderende. I 2015 blev han udnævnt til årets underviser og året efter i 2016 fik han den flotte pris som årets underviser på Faculty of Science and Technology.