Aarhus Universitets segl

Nyt projekt vil gøre livet lettere for millioner af JavaScript-programmører

Via Innovationsfondens InnoExplorer program, som uddeles til forskningsresultater med kommercielt potentiale, har professor Anders Møller fra Institut for Datalogi fået 1,5 mio. kr. til at videreudvikle softwareværktøjer, som kan analysere JavaScript programmer og automatisere opdateringen af disse. Projektet, JSFIX, udføres i samarbejde med Martin Toldam Torp og Benjamin Barslev Nielsen, der begge er PhD'er fra Anders Møllers forskningsgruppe.

Det vurderes, at der på verdensplan er millioner af JavaScript-programmører, som alle sidder med samme udfordring – nemlig at sikre, at deres programmer er opdateret med nyeste softwarepakker. De nye forskningsbaserede værktøjer vil gøre dette arbejde lettere og samtidig reducere mængden af fejl og dermed risikoen for sikkerhedsbrud.

Projektet er en videreudvikling af tre forskningsartikler, som alle er optaget på internationale topkonferencer inden for programmeringssprog. I løbet af 2022 vil Anders Møller, Martin Toldam Torp og Benjamin Barslev Nielsen videreudvikle deres software, så det kan blive brugbart i større skala. Desuden skal softwaren afprøves på Open Source software og i samarbejde med udvalgte virksomheder. For at styrke kommerciel udbredelse bidrager et advisory board, bestående af erfarne folk fra IT-industrien.

Companies have to think about how to maintain, upgrade, and refactor their code. The solution is ‘robots for code’ which automatically refctor and upgrade the libraries and internal APIs. JSFIX is a huge improvement to the current state-of-the-art dependency upgrade tools by offering semantic patching and has considerable commercial viability,” udtaler Drew Dennison som er medstifter og CTO ved R2C og medlem af JSFIXs advisory board.

Læs mere om JSFIX på https://jsfix.live/

Projektet baseres på følgende tre forskningsartikler:

Fakta om InnoExplorer

InnoExplorer er Innovationsfondens program, der har til formål at modne iværksætteri baseret på videns- og forskningsresultater fra de offentlige danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler.

Gennem programmet investeres der i tidlige iværksætteridéer, så potentialet kan afdækkes og modnes til et stadie, hvor idéen er klar til markedet eller kan hente yderligere offentlig eller privat investering.  At iværksætteridéen befinder sig i en tidlig fase betyder, at den fortsat befinder sig i en præ-kommerciel fase, men at den baserer sig på videns- og forskningsresultater, som er vurderet lovende af den institution, som ansøger er ansat på, og som er tilstrækkeligt moden til at påbegynde en proces frem imod kommercialisering.

Der investeres mellem 500.000 kr. og 1,5 mio. kr. (inkl. overhead) i et projekt af op til 12 måneders varighed. Investeringen kan dække lønudgifter, honorarer til eksterne og services samt materialer og udstyr. 

Yderligere information on Innoexplorer findes på Innovationsfondens hjemmeside: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/innoexplorer