Aarhus Universitets segl

OM INSTITUT FOR DATALOGI

Historie, profil og fakta om Institut for Datalogi
på Aarhus Universitet

Profil

Instituttet står stærkt inden for både teoretisk og eksperimentel datalogi. De seneste år har vi været vidner til et nært samarbejde mellem forskellige forskningsgrupper – også grupper, man traditionelt har opfattet som værende langt fra hinanden (hvad angår videnskabelige mål og metoder). Blandt andet som et resultat af dette har mange projekter på instituttet beskæftiget sig med forskningsemner og anvendelsesområder af tværfaglig og multifaglig art.

Historie

Faget Datalogi blev oprettet på Aarhus Universitet i 1968 som en del af Matematisk Institut, men i 1971 blev Datalogisk Afdeling under Matematisk Institut (DAIMI) oprettet. Den første kandidat i Datalogi blev færdig i 1972. I perioden 1993-1998 gennemgik Datalogi en periode med kraftig vækst, hvor antallet af medarbejdere steg fra 80 til 160 personer – primært grundet stor stigning i den eksterne finansiering til forskningsprojekter. I januar 1998 blev det selvstændige Institut for Datalogi oprettet. I løbet af de næste 5-6 år flyttede instituttet gradvist til nye bygninger som et led i universitetets plan om at koncentrere sine IT-aktiviteter i IT-byen Katrinebjerg. Instituttet har stadig et tæt og frugtbart samarbejde med mange andre organisationer på Katrinebjerg. I 2022 blev kandidat nr. 2.000 i Datalogi færdig og nr. 200 i IT-Produktudvikling færdig.