Aarhus Universitets segl

Institut for Datalogi er internationalt anerkendt for dets forskningsindsats indenfor teoretisk og eksperimentel datalogi.

Det er vores mål at fastholde vores position som en af Europas førende forskningscentre indenfor teoretisk og eksperimentel datalogi. Det forekommer sjældent at et institut er førende i sin forskning indenfor begge områder og vi ønsker at udnytte denne fordel ved at øge antallet af interdisciplinære aktiviteter.

Vi har altid haft en velovervejet tradition for decentraliseret forskningsledelse uden fast gruppering, hvilket har resulteret i en dynamisk udvikling af såvel forskningsaktiviteter som forskningsgrupperinger. Da vi lægger vægt på tværfaglige tilgange til forskning, arbejder vi ikke med faste grænser mellem de forskellige forskningsemner og der er derfor aktiv interaktion mellem de forskellige forskningsområder. Problemorienterede og interdisciplinære tilgange er karakteristiske for vores forskning.