Aarhus Universitets segl

Studiemiljø på Institut for Datalogi, AU

Det sociale og faglige kobles sammen

Selvom man arbejder mange timer på universitetet og det kræver disciplin og selvstændighed, så handler et universitetsstudie også om andre ting - såsom gode venner, netværk, og et inspirerende studiemiljø der skaber sammenhæng mellem det faglige og det sociale.

Institut for Datalogi ligger i IT-Byen Katrinebjerg, hvor Aarhus Universitet har samlet alle sine IT-uddannelser. Katrinebjerg ligger nær campusområdet og centrum. Placeringen på Katrinebjerg er med til at give instituttet et unikt studiemiljø, hvor der er mange både faglige og sociale aktiviteter og tilbud. Med omkring 3000 studerende fra forskellige studieretninger, forskellige spændende forskningsmiljøer og en lang række forskellige IT-virksomheder, er IT-Byen Katrinebjerg et sted med rig mulighed for tværfaglighed, faglig fordybning og udvikling, bl.a. gennem studiejobs.

Introugen for nye studerende hjælper dig godt i gang

Når man starter på universitetet kan alting være nyt og forvirrende, men en personer står klar til at sørge for, at du bliver taget godt imod som ny studerende på Datalogi eller IT-Produktudvikling.

Før studiestart er der en tre-dages introduktion hvor man som ny "rus" bliver taget godt imod af tutorer der er ældre studerende. De tre dages introduktion ligger i slutningen af en uge, kaldet introugen, og er tilrettelagt af tutorerne. Introugen giver dig mulighed for at lære dine medstuderende og universitetet at kende inden undervisningen begynder.

I introugen får du hjælp til bogindkøb, introduktion til universitetsområderne og til fest- og foredragsforeningerne samt studenterforeningerne. Du får hjælp til at finde rundt, og du bliver introduceret til de fysiske rammer på universitetet og på instituttet, og så får du mulighed for at stille spørgsmål og tale med de ældre studerende om studiet.

I introugen bliver du også inddelt i en læsegruppe med dine medstuderende. Gruppeorienteret projektarbejde udgør en vigtig del af begge uddannelser på Institut for Datalogi, og din læsegruppe giver dig samtidig helt automatisk et studierelateret netværk, som kan være en vigtig støtte gennem studiet.

Efter introugen vil tutorerne stadig følge dig og dit hold, og sørge for at gøre starten på universitetet så god som mulig for jer.

Studiefaciliteter

Din dagligdag vil foregå i Institut for Datalogis bygninger og lokaler i IT-byen Katrinebjerg. På instituttet er der arbejdspladser og lokaler som er velegnet til gruppearbejde, og der er gode undervisningslokaler og auditorier i forskellige størrelser.

På instituttet findes der også en lokal studiecafé som man som studerende kan anvende så ofte man vil, og som er indrettet til både gruppe- og enkeltarbejde. I studiecaféen er der fastlagte tider for 1.års-studerende hvor der er instruktorer til stede og hvor du kan få hjælp med dine opgaver og afleveringer.  Instituttet har også et fast prototypelab med 3D-printere, en lasercutter og andre redskaber som studerende kan anvende til deres projekter.

Derudover er der to fælles kantiner og et bibliotek, samt et lokalt forankret sekretariat med informationskontor hvor du altid er velkommen med spørgsmål.

Vejledning og støtte gennem studiet

Der melder sig ofte mange spørgsmål, når man er startet på et nyt studie – og der vil løbende være ting, man kan have behov for at få afklaret.

På Institut for Datalogi på Aarhus Universitet arbejder vi meget med, hvordan du som studerende får let adgang til den vejledning og sparring du har brug for.
Derfor findes der personer med forskellige roller, som du kan gå til for at få hjælp til lige præcis det du har brug for, og som de hver især er specialiseret i at hjælpe dig med.

 • Tutorer
  Allerede inden studiestart møder du nogle af de ældre studerende, som har ønsket og ansøgt om at blive tutor for dig i introugen. Tutorerne introducerer dig til studiet under introugen, men vil også efterfølgende være til stede med rådgivning og svar på spørgsmål i din første tid på studiet.
   
 • Instruktorer
  På øvelseshold i dine forskellige kurser får du og holdet en ældre studerende tilknyttet som instruktor. På den måde er du fra starten i kontakt med andre studerende og med miljøet på stedet. Instruktorerne hjælpe dig med dine faglige og praktiske øvelser – men de er også ældre studerende der selv har været hvor du er nu og de ved hvordan det er at være ny på et studie.
   
 • Studievejleder
  Studievejlederen har mødetider, hvor man kan komme og få vejledning i forhold til konkrete spørgsmål - eller måske bare få en snak, hvis der er noget, man har brug for at snakke om. Hvis du allerede nu har spørgsmål om uddannelsen Datalogi eller IT-Produktudvikling, er du altid velkommen til at sende studievejlederen en mail. Du kan læse mere om studievejledning her
   
 • Medarbejdere
  På Institut for Datalogi i Aarhus er der flere personer eller mail-postkasser man kan kontakte om forskelligt.
  Ifm. uddannelse og studierammerne kan man kontakte den fælles postkasse for uddannelsesansvarlige på ua@cs.au.dk, der bemandes af uddannelsesrådgiver Andreas Birch Olsen og uddannelseskonsulent Louise Bødker Wøbbe. Herigennem kan du også høre om muligheden for at indgå i uddannelsesudvalget hvor vores studerende også bidrager med deres input og perspektiver på uddannelserne.
  Instituttets samarbejde med studenterforeninger, tutorforeninger, fredagscafé, samt koordinering med studenterdrevne arrangementer, varetages af Christina Gøttsche.
  Instituttets labfaciliteter og labundervisningsområder varetages af Lab Manager Simon Hoggan Christensen.