Aarhus Universitets segl

Der er god synergi mellem datalogi og kemi

Stort tillykke til Professor Ira Assent (Institut for Datalogi) og Professor Birgit Schiøtt (Institut for Kemi og iNANO) som sammen modtager en VILLUM Synergy bevilling på 3,0 mio. til udvikling af nye klyngemodeller, som kan give et mere præcist indblik i proteiner på molekylært niveau.

De to professorer fra Institut for Datalogi og Institut for kemi slår sig sammen for at skabe nye klyngemodeller, der kan give et fuldstændigt og detaljeret indblik i proteiners bevægelser på molekylært niveau. De nuværende modeller komprimerer inputtet for at kunne håndtere kompleksiteten af de enorme datamænger. En fuldstændig analyse er derfor en lang og meget dyr proces.

Med dette projekt vil Assent og Schiøtt adressere tidligere modellers mangler, for derved at skabe nye og mere effektive klyngemodeller, mønstre og algoritmer der kan analysere de enorme datasæt og fastlægge et fuldstændigt billede af molekylære bevægelser. Hvor man i dag bruger en meget lang proces, ønsker man at optimere analysen gennem flere korte simuleringer, som stadig giver et lige så validt resultat som den nuværende proces.

Projektet bidrager til datamining forskningsfeltet inden for datalogi, og de nye simuleringsmodeller vil komme særligt forskere inden for biologi og kemi til gode, i det man hurtigere vil kunne opnå samme pålidelige resultat som de nuværende lange og dyre simulationer.

 

*** Fakta om Villum Synergy ***

Digitalisering, kunstig intelligens og big data kalder på at koble datalogi med andre fagområder. For at besvare dette kald og styrke den excellente tværfaglige forskning i Danmark har VILLUM FONDEN etableret Villum Synergy, som er målrettet projekter om datadrevet tværfaglig forskning. Programmet er målrettet forskere fra datalogi, statistik eller anvendt matematik i samarbejde med forskere fra en bred vifte af andre fag.

Selvom det var første gang VILLUM FONDEN uddeler Villum Syngergy har der været stor interesse fra ansøgere. VILLUM FONDEN modtog i alt 82 ansøgninger til programmet; heraf 13 ansøgninger til store projekter i etablerede samarbejder, og 69 ansøgninger til initieringsprojekter til opstart af nye samarbejder. To store projekter og seks pilotprojekter modtager i alt 52,5 mio. Listen over alle modtagere findes på: https://veluxfoundations.dk/da/content/synergy-ser-dagens-lys-bevillinger-til-tvaerfaglig-forskning