Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Master i Informatikundervisning

Masteruddannelsen i informatikundervisning er for dig, der allerede underviser som gymnasielærer, og ønsker at opnå undervisningskompetence i faget informatik. Uddannelsen er også relevant for dig, der du underviser på andre uddannelsesinstitutioner, f.eks. en professionshøjskole.

Uddannelsen er bygget op om det obligatoriske kernestof, der indgår i de faglige mindstekrav for undervisning i informatik på gymnasieniveau. De obligatoriske kurser i masteren omfatter i alt 60 ECTS og uddannelsen er tilrettelagt fleksibelt, så du har mulighed at gennemføre ca. 10-15 ECTS pr. semester.

Lars Ljungquist

Endelig er der en uddannelse i informatikundervisning

"Endelig er der kommet en uddannelse på området; en master i Informatikundervisning. IT er blevet en vigtig  grundlæggende kompetence i vores samfund på linje med sprog, læsning og matematik. Vi kalder det ”computational thinking”: At kunne modellere et problem så en computer kan løse det. Det er vigtigt for vores elever at lære i det samfund, vi lever i.

Derudover er det meget værdifuldt netværk af informatiklærere, man bliver en del af på uddannelsen."

Lars Ljungquist er cand. oecon samt bachelor i webudvikling og underviser på IBC Kolding (HHX og EUX).

Anne Sofie Haun Eriksen

Informatik kombinerer kendte metoder med nye perspektiver og didaktik

"Jeg er nysgerrig og har altid synes, at teknologi og design er spændende. Informatik bruger metoder, jeg allerede kender fra mine andre fag, men kombinerer dem med andre metoder, jeg ikke har brugt så meget før. Didaktisk arbejder man også anderledes, og det er rigtig interessant.

Masteruddannelsen har for mig været en spændende kombination af etikdiskussioner og overordnede metodeovervejelser fra videnskabsteori, konkret erfaring med programmering (som er det nærmeste vi kommer ren magi, lige udover proteinsyntesen måske), spændende metoder til designprocesser fra designfaget, grundlæggende forståelse for datatyper og computerens opbygning og funktion samt diskussioner om it-sikkerhed fra systemarkitektur, 1-1 refleksion og feedback med at planlægge indhold og didaktisere informatikundervisningen." 

Anne Sofie Haun Eriksen er cand. mag i Nordisk Sprog og Litteratur og underviser i biologi, dansk samt naturfagenes faggruppe på Fredericia Gymnasium.

Kurser på Master i Informatikundervisning

Uddannelsen er bygget op om det obligatoriske kernestof, der indgår i de faglige mindstekrav for undervisning i informatik på gymnasieniveau. Kurserne vil generelt have et stort fokus på integration af didaktiske emner sammen med faglig dybde.

Undervisningen på kurserne gennemføres som blended learning i en kombination af enkelte hele fremmødedage, virtuelle aftenmøder og rene e-læringsaktiviteter. Undervisningen er tilrettelagt ud fra forventningen om, at du har job som gymnasielærer ved siden af uddannelsen.

Fold boksene ud for at læse mere om det enkle fag. Du kan læse mere om udbud og tidspunkter for ansøgning, optag og undervisning på https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/informatikundervisning/

Introduktion til programmering

Algoritmer og datastrukturer

Beskrivelse følger.

Underviser følger.

Sted: Aarhus Universitet

Databaser og begrebsmodellering

Beskrivelse følger.

Underviser: Kristian Torp

Sted: Aalborg Universitet

Digital design og designprocesser

Beskrivelse følger.

Underviser: Jacob Buur

Sted: Syddansk Universitet

Dataanalyse og Machine Learning

Interaktionsdesign og -teknologier

Beskrivelse følger.

Underviser følger.

Sted: Aarhus Universitet

Systemarkitektur og IT-sikkerhed

Beskrivelse følger.

Underviser: Jacob Aae Mikkelsen

Sted: Syddansk Universitet

Valgfri kurser

Valgfagene kan variere.

Alle valgfag under masteren er 5 ECTS.

Læs om det aktuelle udbud her: https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/informatikundervisning/

Masterprojekt i informatikundervisning

Masterprojekt herunder træning i elementer af softwareudvikling og projektorganisering:

Ved udarbejdelse af masterprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier herunder teknikker til softwareudvikling, databehandling, interaktionsdesign og projektorganisering til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger i relation til informationsteknologier.

Vægt: 15 ECTS

Sted: Kan tilpasses.

___

Se hele udbudsplanen og vigtige datoer: https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/informatikundervisning/

Undervisning i hele Danmark

Masteruddannelsen er et nationalt samarbejde mellem Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, IT-universitet i København og Aarhus Universitet. 

Derfor undervises de enkelte kurser på forskellige universiteter. Se hvor det enkelte kursus undervises under 'Tid og sted for undervisning' på https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/informatikundervisning/

Aarhus Universitet

Placeholder

Syddansk Universitet

Placeholder

 

Københavns Universitet

Placeholder

IT-Universitetet i København

Placeholder

Aalborg Universitet

Placeholder

Roskilde Universitet

Placeholder