Aarhus Universitets segl

Afskedsreception for Sven Skyum

Afskedsreception Sven Skyum fredag den 5 September 2014 Sven Skyum har været en del af Aarhus Universitet siden 1965. I 1971 blev han den første studerende på DAIMI, forløberen for Institut for Datalogi. I de efterfølgende årtier har han haft en central rolle inden for et bredt forskningsfelt, som har været med til at skabe Danmarks stærkeste IT-institut.

Sven Skyum startede som studerende på Aarhus Universitet i 1965, hvor han læste fysik og siden matematik. Han blev i 1971 den første studerende på det nyoprettede DAIMI, Datalogisk Afdeling i Matematisk Institut, hvor han var en af drivkræfterne bag oprettelsen. I 1972 blev han den første på Aarhus Universitet til at få en kandidatgrad i datalogi. I 1975 blev han ligeledes den første på universitetet til at få en ph.d. i datalogi. I 1976 tiltrådte Sven Skyum som lektor på DAIMI men har været ansat på universitetet siden 1970. I 1988 blev han udnævnt til docent.

Gennem sin tid på Aarhus Universitet har Sven Skyum spillet en central rolle i opbygningen af datalogiuddannelsen. Først som studerende, siden som en del af oprettelsen af DAIMI og efterfølgende i forskellige andre roller. Han var i mange år formand for afdelingens studienævn og i perioden 2004-2013 var han studieleder ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. I 2013 returnerede Sven til Institut for Datalogi.

Fredag den 5. september 2014 blev der afholdt afskedsreception for Sven Skyum. Den flot besøgte reception bød blandt andet på tre hyldestforelæsninger omkring kernepunkter i Svens karriere. Forelæsningerne blev afholdt af Peter Bro Miltersen, Kristoffer Arnsfelt Hansen og Gerth Stølting Brodal, og omhandlede emner som kompleksitetsteori, algoritmeteori, beregnet geometri og flere betydende afhandlinger. Blandt andet en afhandling fra 1983 omkring kompleksitetsteori, som til stadighed citeres flittigt, samt en algoritme inden for beregnet geometri, der benyttes inden for adskillige teknologiske områder.

Sven Skyum blev efterfølgende hyldet i tre taler for at være en foregangsmand og en mentorskikkelse, som gennem sin 44-årige karriere har opbygget et stort og tæt netværk. Ligeledes blev Sven hyldet for altid at have integreret sin familie som en del af sit netværk. Institutleder Lars Birkedal pointerede desuden i sin tale, at Svens arbejde har skabt forudsætninger for, at instituttet kan bygge videre på hans store arbejdsindsats og engagement. Receptionens øvrige talere var Mogens Nielsen og Lars Arge.