Aarhus Universitets segl

CS Research Spin-offs

Fra forskning til selvstændig virksomhed

Institut for Datalogi har en lang tradition for erhvervssamarbejde og videndeling med private såvel som offentlige virksomheder.

I løbet af de seneste 30 år har flere forskningsprojekter med eksterne samarbejdspartnere resulteret i adskillige spin-off virksomheder. Hovedparten af de nedenstående start-ups og iværksættervirksomheder har rødder i forskningsgrupper på Institut for Datalogi.

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet A/S blev etableret i juni 1999 som et led i etableringen af IT-byen Katrinebjerg med det formål at fremme offentlig og privat samarbejde om forskning og innovation inden for IT. Alexandra Instituttet arbejder med anvendt forskning, udvikling og innovation og er en almennyttig virksomhed der har som overordnet formål at skabe værdi, vækst og velfærd i det danske samfund. I praksis foregår dette ved at hjælpe offentlige og private virksomheder med virksomheder med at anvende den nyeste IT-forskning og teknologi i praksis.  Alexandra Instituttet har i dag en lang række cases og projekter bag sig. Siden virksomheden blev grundlagt i 1999 (se fakta) har Institut for Datalogi haft et tæt og omfattende samarbejde med virksomheden.

FAKTA:

 • Grundlagt i 1999, 85 ansatte (2015)
 • Initiativtageren til Alexandra Instituttets oprettelse i 1999 var Center for IT-forskning (1996-2002), hvor professor fra Institut for Datalogi Morten Kyng var direktør. Alexandra Instituttet blev stiftet af IT-foreningen Alexandra som blev oprettet samtidigt af en stor kreds af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner: Disse talte blandt andet Systematic, Terma, TDC, CCI, Infoware, LEC, Danske Bank, Grundfos, Cotas (nu en del af Vestas), Memory Card Technology, COWI, Aarhus Universitet, Handelshøjskolen, Ingeniørhøjskolen, Aarhus kommune samt det daværende Århus Amt.
 • Alexandra fik i 2007 status som et Godkendt Teknologisk Service Institut (GTS). Ejerskabet blev 1. januar 2012 overdraget til Aarhus Universitets Forskningsfond. Professor Ole Lehrmann Madsen, tidligere Institit for Datalogi, har siden starten været direktør for Alexandra.

Mjølner Informatics

Mjølner Informatics A/S er et spin-out fra Mjølner projektet, som var et fælles nordisk forsknings-, udviklings-, og innovationsprojekt, med deltagelse af Institut for Datalogi, Aarhus-firmaet Sysware, samt universiteter og virksomheder fra Oslo, Lund/Malmø og Helsingfors. Mjølner-projektet omhandlede udvikling af softwareværktøjer for objekt-orienterede programmeringssprog med fokus på SIMULA, Beta og en objekt-orienteret udgave af SDL. Professor Ole Lehrmann Madsen (Institut for Datalogi og tidligere direktør for Alexandra Instituttet) var projektleder for den danske del.

Mjølners oprindelig forretningsområde var objekt-orienterede softwaresystemer med udgangspunkt i programmeringssproget BETA og Mjølner programmeringsomgivelsen udviklet i forskningsprojektet Mjølner. Mjølner er i dag en professionel virksomhed, der leverer softwareudvikling til såvel private virksomheder som den offentlige sektor. Virksomhedens medarbejdere er eksperter i Innovation & Design, Mobile, Embedded, og Customized Integrated Applications.

FAKTA:

 • Grundlagt i 1988, 75 ansatte (2015)
 • Ligger år for år i toppen på listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser.
 • Mjølner Informatics blev stiftet af lektor Jørgen Lindskov Knudsen, professor Ole Lehrmann Madsen, professor Kristen Nygaard (som lægger navn til Nygaard-bygningen på Aarhus Universitet), professor Birger Møller-Pedersen Oslo, professor emeritus Bent Bruun Kristensen, Syddansk Universitet, Lars Bak (som er direkør for Googles afdeling i Aarhus), datalog Elmer Sandvad, datalog Claus Nørgaard, og datalog Pål Sørgaard, Oslo. Alle er - bortset fra Kristen Nygaard - kandidater fra Institut for Datalogi. Jørgen Lindskov Knudsen forlod på et tidspunkt sin lektorstilling for at blive direktør på fuld tid.
 • Ole Lehrmann Madsen og Elmer Sandvad er fortsat medejere af Mjølner Informatics og Ole Lehrmann Madsen er formand for bestyrelsen. Virksomhedens nuværende direktør, Brian Gottorp Jeppesen, som er med i den nuværende ejerkreds, var med på det første hold af civilingeniører uddannet ved Aarhus Universitet. Ejerkredsen omfatter desuden datalogerne, Jacob Seligmann, Peter Andersen og Søren Pingel.

Cryptomathic

Cryptomathic udvikler sikre løsninger til E-business baseret på state-of-the-art kryptologi. Udbyder sikkerhedssoftware til virksomheder på tværs af en bred vifte af brancher: Bank, offentlige myndigheder, teknologiske produktionsvirksomheder, cloud-systemer og mobil- tjenester. Firmaet er stiftet i 1986 af Jørgen Brandt, Peter Landrock og Ivan Damgård - sidstnævnte er i dag leder af forskningsgruppen Kryptografi og Datasikkerhed på Institut for Datalogi. 

FAKTA:

 • Grundlagt i 1986, 35 ansatte (2015)
 • Firmaet har afdelinger i Århus, Cambridge, München og USA (San Jose) - og næsten al omsætning kommer fra udlandet

Cetrea

Cetrea leverer teknologi til klinisk logistik, som giver et realtids overblik over alle arbejdsprocesser og patientforløb i  kliniske afdelinger  på tværs af hospitaler. Teknologien hjælper det kliniske personale til at samarbejde, koordinere og optimere de kliniske forløb og hjælper dermed til at opnå mere effektive og sikre patientforløb og -behandling.

FAKTA:

 • Grundlagt i 2006, 35 ansatte (2014)
 • Virksomheden bygger på  forskningsprojektet "Det Interaktive Hospital" og er blandt andet grundlagt af  Jakob E. Bardram og Thomas Riisgaard Hansen, der er henholdsvis tidligere lektor og PhD-studerende på Institut for Datalogi.
 • "Det Interaktive Hospital" var en del af ISIS Katrinebjerg: Et Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-It og Software med deltagelse af blandt andet Institut for Datalogi, Alexandra Instituttet, regionshospitalet i Horsens samt flere andre virksomheder.

Scalgo

SCALGO er en spin-off virksomhed fra grundforskningscentret Center for Massive Data Algorithmics (MADALGO) ved Institut for Datalogi. Virksomheden er grundlagt af Lars Arge, leder af forskningsgruppen Algorithms and Data Structures og tidligere ph.d.studerende på MADALGO Morten Revsbæk, i dag CEO i SCALGO. Virksomheden udvikler særligt effektive algoritmer til at håndtere store datamængder. Deres software ”SCALGO Live” kan forudsige oversvømmelsesrisiko på et meget sikkert grundlag.

Teknologien bag SCALO LIVE videreføres i forskningscenter DABAI (Danish Center for Big Data Analytics driven Innovation), hvor Lars Arge og SCALGO sammen med blandt andet Orbicon, Region Midtjylland, DMI og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering skal videreudvikle værktøjer, der sætter stat, kommuner og forsyninger i stand til at forudsige oversvømmelser og reducere negative følgeeffekter af klimaforandringer.

FAKTA:

 • Grundlagt i 2010, 6 ansatte (2015)
 • SCALGO Live er lanceret i 2015, har i dag over 400 brugere og er solgt til en række kommuner og statslige institutioner samt ledende ingeniørfirmaer i Danmark, England og USA. Det Dynamiske Skybrudskort er en videreudviiking af projektet, som er støttet med 7 millioner kroner af Realdania, som en del af Klimaspring-kampagnen.

 

 

 


43D

Virksomheden 43D specialiserer sig i 3D visualiseringsværktøjer, blandt andet softwareværktøjet Topos R2 der benyttes af arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører. Topos R2 giver brugerne mulighed for at kombinere planlægningsopgaver inden for landskab-, byggeplads- og miljøprojekter med 3D visualiseringer.

Opererer primært i Danmark og i England, hvor 43D har adskillige kunder og forretningspartnere.

FAKTA:

 • Grundlagt i 2004 med i alt 10 partnere (seks danske og fire fra Storbritannien). Selskabets direktør, Preben Holst Mogensen, er tidligere lektor på Institut for Datalogi.
 • Virksomheden tager udgangspunkt i forskning på Institut for Datalogi, særligt forskningsprojektet WorkSPACE (slut 2003).

Redia A/S

Redia er en aarhusiansk design- og softwarevirksomhed, der er startet som spin-off virksomheden Infosøjle fra Alexandra Instituttet, der i sig selv er en spin-off fra Institut for Datalogi. Startskudet til Redia var udviklingen af en prototype på en softwareplatform til digital skiltning på biblioteker - i dag kendt som Infogalleri (tidligere InfoSøjle).

Virksomheden har udviklet digitale skilte til biblioteker, indhold til platforme til biblioteker, stået bag app-platformen til e-reolen og var med til at lave den digitale installation til verdensudstillingen i Sydkorea i 2012. Har desuden bistaået med den digitale installation til Museum Ragnarok i Roskilde samt en interaktiv udstilling for porcelænsfabrikken Porsgrunn i Norge.

FAKTA:

 • Grundlagt 2010, 35 ansatte (2015)
 • Infogalleri, som var startskuddet til Redia A/S, blev udviklet som en del af i forsknngsprojektet ISIS Katrinebjerg af de tre datalogistuderende Balasuthas Sundararajah, Sidsel Bech-Petersen og Anne Rohde.  Det skete, mens de var tilknyttet Professor Kaj Grønbæk, leder af i forskningsgruppen Ubiquitous Computing and Interaction på Institut for Datalogi. Balasuthas Sundararajah er i dag direktør for Redia A/S.
 • ISIS Katrinebjerg, der ligger til grund for virksomheden, var et "Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-It og Software" med deltagelse af blandt andet Institut for Datalogi, Alexandra Instituttet, regionshospitalet i Horsens samt flere andre virksomheder. Kaj Grønbæk fra Institut for Datalogi, Alexandra Instituttet m.fl. var tidligere en del af virksomhedens ejerkreds.


Partisia

Partisia designer, udvikler og driver softwareløsninger i tæt samarbejde med  investorer og iværksættere samt forretningspartnere fra forskningsområdet ”Secure Multiparty Computation”, en del af forskningsområdet Cryptography and Security på Institut for Datalogi. Institut for Datalogi er sammen med Alexandra Instituttet verdensførende indenfor teknologien bag "Secure Multiparty Computation", blandt andet i kraft af de to forskningscentre CFEM (Center for research in Foundations of Electronic Markets) og CTIC (Center for the Theory of Interactive Computation).

Løsningerne fra Partisia falder i to grupper:

 • Sikker software til at lette fortrolige samarbejder i fx i auktioner eller benchmarking-systemer
 • Sikre softwareløsninger til at håndtering af cloud sikkerhedsspørgsmål

FAKTA:

Sepior

Sepior har udviklet produkter der beskytter virksomheders cloud-data mod hacking ved hjælp af avanceret kryptografi. Har udviklet en IT-løsning, hvor data krypteres sikkert og nemt uden at virksomheden skal installere hverken hardware eller software. Har fået millioninvestering fra SEED Capital og DTU Symbion Innovation til løsningen. Produktet beskytter blandt andet data i fildelingstjenester (Dropbox, Box, Google Drive etc.) mod hacking. 

Sepior baserer sin forretning på forskningsområdet ”Secure Multiparty Computation”, en del af forskningsområdet Cryptography and Security på Institut for Datalogi. Sammen med Alexandra Instituttet  er Institut for Datalogi verdensførende indenfor "Secure Multiparty Computation", blandt andet i kraft af de to forskningscentre CFEM (Center for research in Foundations of Electronic Markets) og CTIC (Center for the Theory of Interactive Computation).

FAKTA:

 • Grundlagt 2013, 7 ansatte
 • Sepior er ejet af Partisia holding Aps - et selskab ejet af specialister og iværksættere inden for it-sikkerhed, økonomi og software. Ejerkredsen tæller også Alexandra Instituttet samt flere forskere med en baggrund fra Institut for Datalogi, herunder Ivan Damgård, som leder forskningsgruppen Kryptografi og Datasikkerhed. Kombinationen af internationalt anerkendte forskere og eksperter med kompetencer i avanceret kryptografi, erhvervsøkonomi og softwareudvikling gør Partisia i stand til på en gang at levere nyskabende og solide forretningsløsninger - hvoraf et godt eksempel altså er Sepior.
 • Se også casehistorien "Fra grundforskning til anvendelig spinoff-teknologi" for mere info om perspektiverne i teknologien "Secure Multiparty Computation".