Aarhus Universitets segl

Code of Conduct - adfærdskodeks

Code of Conduct (adfærdskodeks) for Institut for Datalogi, AU

Vores principper

For at skabe et åbent og inkluderende miljø forpligter vi os som studerende, medarbejdere og gæster på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet at gøre vores yderste for at gøre arbejde og studie på Institut for Datalogi til en chikanefri og hensynsfuld oplevelse for alle uanset alder, vægt, evne, etnicitet, køn, kønsidentitet og udtryk, erfaringsniveau, uddannelse, socioøkonomisk status, nationalitet, udseende, race, religion eller seksuel identitet og orientering.

Vores standarder

Eksempler på adfærd, der bidrager til at skabe et positivt miljø, omfatter (men er ikke begrænset til):

 • Brug af indbydende og inkluderende sprog
 • Imødekommelse af handicappedes behov i undervisningssituationer
 • At respektere forskellige synspunkter og erfaringer
 • Acceptere konstruktiv kritik med et åbent sind
 • Fokus på, hvad der er bedst for hele instituttet og dets medarbejdere
 • Vise empati over for andre mennesker såvel på som uden for instituttet

Eksempler på uacceptabel adfærd omfatter (men er ikke begrænset til):

 • Brugen af seksualiseret sprog eller billedsprog og uvelkommen seksuel opmærksomhed eller tilnærmelser
 • Trolling, fornærmende/nedsættende kommentarer og personlige eller politiske angreb
 • Offentlig eller privat krænkelse personligt eller online
 • Offentliggørelse af andres private oplysninger, f.eks. fysisk eller elektronisk adresse, uden specifik tilladelse
 • Benægtelse eller devaluering af andres erfaringer uanset personlige overbevisninger
 • Anden adfærd, der med rimelighed kan anses for at være uhensigtsmæssig i et professionelt miljø

Danmark er et land, hvor vi respekterer ytringsfriheden og værdsætter humor både i det offentlige rum og i de sociale relationer. Denne Code of Conduct har ikke til formål at opgive sådanne iboende værdier i dansk kultur, men at fastslå, at ytringsfriheden og humoren på CS skal bruges ansvarligt og ikke som et middel til at chikanere enkeltpersoner eller grupper.

Ansvar

Institutledelsen er ansvarlig for at præcisere standarderne for acceptabel adfærd og vil træffe passende og retfærdige korrigerende foranstaltninger i tilfælde af uacceptabel adfærd.

Anvendelsesområde

Denne Code of Conduct gælder for alle på Institut for Datalogi (CS). Dette inkluderer studerende (fuldtids- og deltidsstuderende), medarbejdere samt gæster ved instituttet. Det gælder både på instituttet, og når en person eller en gruppe officielt repræsenterer instituttet andre steder, herunder offentlige rum. Eksempler på at repræsentere instituttet omfatter brug af en officiel CS-e-mail- adresse, brug af en officiel social mediekonto eller fungere som en udpeget CS-repræsentant.  Repræsentation af instituttet kan defineres og præciseres yderligere af institutledelsen eller forskningsgruppernes ledere.

Rapportering af overtrædelser

Tilfælde af krænkende, chikanerende eller på anden måde uacceptabel adfærd kan rapporteres ved at kontakte din leder/vejleder eller en af kontaktpersonerne på instituttet:

Uanset hvem af ovenstående rapporten er lavet til, vil rapporten samt identiteten af den der rapporterer blive behandlet med fortrolighed, og eventuelle foranstaltninger der træffes herefter vil ske i tæt dialog med den rapporterende.

Håndhævelse

Alle rapporter vil blive gennemgået og undersøgt og vil resultere i et svar, der anses for nødvendigt og passende i forhold til omstændighederne. Den person, som rapporten er givet til, er forpligtet til at opretholde fortroligheden med hensyn til indberetteren af hændelsen. Afhængig af situationens alvor findes der systemer på fakultetsniveau, universitetsniveau og samfundsniveau til at bringe svaret på et højere niveau. Beslutningen om at eskalere en situation yderligere i disse systemer vil være baseret på det tætte samarbejde mellem kontaktpersonen og den person, der har rapporteret om hændelsen og vil afhænge af situationens alvor.