Algoritmer og Datastrukturer 1 (Forår 2011, Q3)

Meddelelser

Formål

Deltagerne vil efter kurset have indsigt i algoritmer som model for sekventielle beregningsprocesser og som basis for formelle korrekthedsbeviser og analyse af ressourceforbrug ved beregningerne, samt detaljeret kendskab til adskillige konkrete implementationer af fundamentale datastrukturer.

Indhold

Datastrukturer Lister, træer, hashtabeller Dataabstraktioner Stakke, køer, prioritetskøer, ordbøger, mængder Algoritmer Søgning, sortering, selektion, fletning Analyse og syntese Worst-case, amortiseret og forventet udførelsestid, udsagn, invarianter, gyldighed, terminering og korrekthed.

Læringsmål

Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne:

Øvelser og obligatoriske opgaver

Uge 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Forelæser

Gerth Stølting Brodal

Forelæsninger

Mandag 14.15 - 16.00 og Torsdag 12.15 - 14.00. Auditorium E (1533-103).

Første forelæsning og øvelser er mandag den 24. januar 2011.

Bemærk at der holdes øvelser for hold DA4 og DA5 før første forelæsning.

Kursusplan

Bemærk: Slides med clicker spørgsmål findes under dokumenter efter forelæsningen.

Uge Dag Forelæsning Litteratur Slides
4 24/1 Introduktion til Algoritmer og Datastrukturer

Yderligere information om tilfældige permutationer kan findes i David J.C. MacKay, Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, tillæg om "Random Permutations". Dette er ikke pensum.

Forelæsning ved Gudmund Skovbjerg Frandsen
[Brodal], [Bentley] Kap. 8 puzzle.ppt
puzzle.pdf
applet
maxsum kode
27/1 Analyseværktøjer [CLRS] Kap. 1-3.1 rammodel.ppt
rammodel.pdf
5 31/1 Flettesortering, Heapsort, Prioritetskøer [CLRS] Kap. 2.3, 6 heaps.ppt
heaps.pdf
3/2 QuickSort, Median, Selektion

Eksperimentel sammenligning af sorterings algoritmer
[CLRS] Kap. 7.1-7.4.1, 9.1-9.2 quicksort.ppt
quicksort.pdf
6 7/2 Nedre grænse for sammenligningsbaseret sortering
CountSort, RadixSort, BucketSort
[CLRS] Kap. 8 sorting.ppt
sorting.pdf
10/2 Stakke, Køer, Træer [CLRS] Kap. 10 stacks.ppt
stacks.pdf
7 14/2 Søgetræer, Rød-sorte søgetræer

ThinkFun's webside om RushHour (Youtube)
[CLRS] Kap. 12.1-12.3, 13 searchtrees.ppt
searchtrees.pdf
rushhour.ppt
rushhour.pdf
17/2 Hashing [CLRS] Kap. 11.1-11.4 hashing.ppt
hashing.pdf
greylisting.ppt
greylisting.pdf
8 21/2 Union-find datastrukturer
Amortiseret analyse
[CLRS] Kap. 21.1-21.3
[CLRS] Kap. 17
unionfind.ppt
unionfind.pdf
amortized.ppt
amortized.pdf
24/2 Udvidede datastrukturer: Dynamisk rang, Interval træer [CLRS] Kap. 14 augmented.ppt
augmented.pdf
9 28/2 Transitionssystemer [HS] Kap. 1 HSkap1.pdf
3/3 Transitionssystemer [HS] Kap. 2 HSkap2-3.pdf
10 7/3 Transitionssystemer [HS] Kap. 3 HSkap2-3.pdf
10/3 Eksempel: Prioritetskøer med afskæring (ikke pensum)

Repetition og diskussion af eksamen
[S89] Kap. 1-3 attritions.pptx
attritions.pdf

Materialestort billede
Introduction to Algorithms (Third Edition), Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Cliff Stein. MIT Press, 2009.

Kernen af kursusmaterialet udgøres af denne bog, som kan købes i Stakbogladen fra ultimo januar 2011. Bogen vil også blive brugt i Algoritmer og Datastrukturer 2 (Foråret 2011, Q4).

Videoer af forelæsninger på MIT over bogens emner med Charles E. Leiserson (en af bogens forfattere) og Erik D. Demaine findes som MIT OpenCourseWare

stort billede
Programming Pearls, Second Edition, Jon Bentley. Addison-Wesley, Inc., 2000. ISBN 0-201-65788-0.

Kapitel 8 vil blive udleveret til forelæsningen mandag den 24. januar 2011 (findes også under dokumenter). De øvrige kapitler i bogen vil ikke blive gennemgået i kurset.

stort billede
Puslespil ved Ombytninger, Gerth Stølting Brodal. Januar 2006, 4 sider.

Noten udleveres til forelæsningen mandag den 24. januar 2011.

stort billede
Transition Systems, Mikkel Nygaard Hansen og Erik Meineche Schmidt. DAIMI-FN-64, February 2004 (errata).

Noten anvendes til forelæsningerne i uge 9-10 og kan købes i Stakbogladen fra uge 8. Pris 20 kr.

stort billede
Worst-case data structures for the priority queue with attrition, Rajamani Sundar. Information Processing Letters, 31(2), 69-75, 1989.

Artiklens kapitel 1-3 vil blive gennemgået til den sidste forelæsning som eksempel på amortiseret analyse, invarianter, og transitioner. Artiklen er ikke pensum.