Errata til [HS, Februar 2004]

Følgende fejl er rettet i februar 2014 udgaven.