Algoritmer og Datastrukturer 1 (Forår 2010, Q3)

Meddelelser

Formål

Deltagerne vil efter kurset have indsigt i algoritmer som model for sekventielle beregningsprocesser og som basis for formelle korrekthedsbeviser og analyse af ressourceforbrug ved beregningerne, samt detaljeret kendskab til adskillige konkrete implementationer af fundamentale datastrukturer.

Indhold

Datastrukturer Lister, træer, hashtabeller Dataabstraktioner Stakke, køer, prioritetskøer, ordbøger, mængder Algoritmer Søgning, sortering, selektion, fletning Analyse og syntese Worst-case, amortiseret og forventet udførelsestid, udsagn, invarianter, gyldighed, terminering og korrekthed.

Læringsmål

Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne:

Øvelser og obligatoriske opgaver

Uge 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Forelæser

Gerth Stølting Brodal

Forelæsninger

Mandag 14.15 - 16.00 og Torsdag 12.15 - 14.00, Auditorium E (1533-103).

Første forelæsning og øvelser er mandag den 25. januar 2010. Bemærk at der holdes øvelser for hold DA1 og DA4 før første forelæsning.

Kursusplan

Uge Dag Forelæsning Litteratur Slides
4 25/1 Introduktion til Algoritmer og Datastrukturer

Yderligere information om tilfældige permutationer kan findes i David J.C. MacKay, Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, tillæg om "Random Permutations". Dette er ikke pensum.
[Brodal], [Bentley] Kap. 8 puzzle.ppt
puzzle.pdf
applet
maxsum kode
28/1 Analyseværktøjer [CLRS] Kap. 1-3.1 rammodel.ppt
rammodel.pdf
5 1/2 Flettesortering, Heapsort, Prioritetskøer [CLRS] Kap. 2.3, 6 heaps.ppt
heaps.pdf
4/2 QuickSort, Median, Selektion

Eksperimentel sammenligning af sorterings algoritmer
[CLRS] Kap. 7.1-7.4.1, 9.1-9.2 quicksort.ppt
quicksort.pdf
6 8/2 Nedre grænse for sammenligningsbaseret sortering
CountSort, RadixSort, BucketSort
[CLRS] Kap. 8 sorting.ppt
sorting.pdf
11/2 Stakke, Køer, Træer [CLRS] Kap. 10 stacks.ppt
stacks.pdf
7 15/2 Søgetræer, Rød-sorte søgetræer

ThinkFun's webside om RushHour (Youtube)
[CLRS] Kap. 12.1-12.3, 13 searchtrees.ppt
searchtrees.pdf
rushhour.ppt
rushhour.pdf
18/2 Hashing [CLRS] Kap. 11.1-11.4 hashing.ppt
hashing.pdf
greylisting.ppt
greylisting.pdf
8 22/2 Union-find datastrukturer
Amortiseret analyse
[CLRS] Kap. 21.1-21.3
[CLRS] Kap. 17
unionfind.ppt
unionfind.pdf
amortized.ppt
amortized.pdf
25/2 Udvidede datastrukturer: Dynamisk rang, Interval træer [CLRS] Kap. 14 augmented.ppt
augmented.pdf
9 1/3 Transitionssystemer (forelæsning ved dekan Erik Meineche Schmidt) [HS] Kap. 1 HSkap1.pdf
4/3 Transitionssystemer (forelæsning ved Gudmund Skovbjerg Frandsen) [HS] Kap. 2 HSkap2-3.pdf
10 8/3 Transitionssystemer [HS] Kap. 3 HSkap2-3.pdf
11/3 Repetition og diskussion af eksamen    

Materialestort billede
Introduction to Algorithms (Third Edition), Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Cliff Stein. MIT Press, 2009.

Kernen af kursusmaterialet udgøres af denne bog, som kan købes i Gad Stakbogladen Naturfag fra ultimo januar 2010. Bogen vil også blive brugt i Algoritmer og Datastrukturer 2 (Foråret 2010, Q4).

stort billede
Programming Pearls, Second Edition, Jon Bentley, Addison-Wesley, Inc., 2000. ISBN 0-201-65788-0.

Kapitel 8 vil blive udleveret til forelæsningen mandag den 25. januar 2010 (linket kræver lovlig login ved Datalogisk Institut). De øvrige kapitler i bogen vil ikke blive gennemgået i kurset.

stort billede
Puslespil ved Ombytninger, Gerth Stølting Brodal. Januar 2006, 4 sider.

Noten udleveres til forelæsningen mandag den 25. januar 2010.

stort billede
Mikkel Nygaard Hansen og Erik Meineche Schmidt: Transition Systems, DAIMI-FN-64, February 2004 (errata).

Noten anvendes til forelæsningerne i uge 9-10 og kan købes i Gad Stakbogladen Naturfag fra uge 8. Pris 20 kr.