World Robot Olympiad 2018 - Regular

Ole Caprani
Institut for Datalogi, Aarhus Universitet,
ocaprani@cs.au.dk

Sidst opdateret 15.5.18.

WRO Starter Bot 2018

Regular banen i WRO 2018 for alderskategorien Senior har overskriften Food distribution. Banen ser sådan ud:

En LEGO robot skal starte i område Start & Finish Area. Robotten skal bringe mad fra "Food Container Area" ombord på skibene i "Harbour Area":
Derefter skal et kølingsapparat fra "Factory Area" anbringes på skibet:
Skibet sendes til havs og fødevarercontainerne bringes til vedligeholdelse i "Factory Area". Endelig skal robotten slutte med at køre til Start & Finish Area og stoppe helt inden i området. De detaljerede regler for den internationale finale kan findes under Challenges - Regular Senior.

Nedenfor ses en video af en LEGO robot som løser en del af opgaven WRO 2018 Senior High "Food Distribution" finish 1 set (60 point):

På videoen WRO2018 Senior 55b 60s ses hvordan en simpel robot navigerer på banen og opnår de lette point ved bl.a. at skubbe madklodserne ned og dernæst skubbe alle skibe ud på havet inden robotten vender tilbage til Start & Finish Area:

Inspireret af robotten på videoen er der konstrueret en robot:

som i det væsentlige er baseret på LEGO Mindstorms EV3 robotbyggesæt. Den kaldes WRO Starter Bot 2018. Med udgangspunkt i WRO Starter Bot 2018 findes her på siderne forslag til måder at komme i gang med bygning og programmering af en robot til at klare at få point årets på bane.

Alle robotprogrammer er lavet ved hjælp af det grafiske programmeringsværktøj EV3-G til EV3. I EV3 brugervejledning, side 36 forklares, hvordan programmeringsværktøjet installeres på en computer og hvilke introduktioner til programmering, som værktøjet indeholder, bl.a. Quick Start og Robot Educator. En videobaseret introduktion til EV3 programmering findes på Introduction to Programming LEGO Mindstorms EV3, Carnegie Mellon Robotics Academy, 2014.

I denne konkurrence kategori er det også tilladt at benytte andre programmeringssprog, f.eks. Python, se hvordan i Michael Simonsen & Stefan Madsen, and Shuo Hua: Python Manual eller Microsoft Makecode, hvor et blokprogrammeringssprog eller Javascript anvendes til at programmere EV3.

Start med at bygge WRO Starter Bot 2018 og bliv bekendt med hvordan motorerne og sensorerne på robotten virker:

Med WRO Starter Bot 2018 kan der eksperimenteres med navigering på banen. F.eks. sådan her:

På videoen ovenfor styres WRO Starter Bot 2018 af et program som hedder Regular.ev3p i projektet WRO2018.ev3. Programmet Regular.ev3p består af en række brugerdefinerede programmeringsblokke. Detaljerne i de enkelte brugerdefinerede blokke er beskrevet her:

Endelig er der inspiration i de mange videoer på YouTube, som viser, hvordan andre grupper har forsøgt sig med Regular Senior Challenge i WRO 2018.