Konstruktion af SillyBot

Ole Caprani,
Datalogisk Institut, Aarhus Universitet,
ocaprani@cs.au.dk

Sidst opdateret 22.6.13.

nxtprograms.com findes en Lego model Dial Remote Control, som viser en meget simpel måde at montere en motor på en NXT:
Den montering er brugt til at lave en simpel base med to montorer:
Basen kan bygges ud fra en byggevejledning lavet ved hjælp af værktøjet Lego Digital Designer (LDD). Inden byggevejledning kan bruges, skal LDD installeres på maskinen.

Hent derefter byggevejledningen for basen. Åben byggevejledningen, filen base.lxf, i Lego Digital Designer. Under menuen View skiftes til Building guide mode. Nu viser LDD en byggevejledning i 5 trin, som basen kan bygges efter.

Når basen er bygget skal de to motorer forbindes til de to porte B og C.

Monter et sæt ben på de to motorer f.eks. sådan her (klik på billedet for at se det i stor størrelse):

Så er SillyBot klar til at blive programmeret.