Programmering af SillyBot

Ole Caprani,
Datalogisk Institut, Aarhus Universitet,
ocaprani@cs.au.dk

Sidst opdateret 22.6.13.

For at få SillyBot til at bevæge sig skal der laves et program, som styrer motorerne på NXT'en. På videoen ses, hvordan SillyBot bevæger sig, når de to motorer igen og igen sættes til at køre frem og tilbage:
Programmet, som styrer SillyBot på videoen, ser sådan her ud (se eventuelt I gang med NXT programmering):
Det er de to kør-ikoner, som får SillyBot til at bevæge sig frem og tilbage. Da de to kør-ikoner er anbragt inde i et løkke-ikon, gentages motorernes bevægelser frem og tilbage til NXT stoppes. Konfigurationspanelerne for de to kør-ikoner ser sådan her ud:
Prøv at ændre på Styrke for de to motorer, så den ikke er 75. Prøv også at ændre på Rotationer, så værdien ikke er 5. Læg mærke til, hvor forskellige bevægelserne bliver afhængig af, hvordan benene stilles til at starte med.

SillyBot med lyde

Bruges et lyd-ikon i programmet, kan SillyBot sige lyde ind imellem bevægelserne. Prøv f.eks. med programmet:
I konfigureringspanelet for de to lyd-ikoner vælges, hvilke lyde SillyBot skal sige. F.eks.:

Varierende frem og tilbagebevægelser

I programmet med frem og tilbage bevægelser:
sættes motorerne i begge kør-ikoner til hver gang at køre 5 rotationer og motorerne kører med motorstyrke 75.

Motorerne kan sættes til at køre med et varierende antal rotationer og en varierende motorstyrke, så bevægelsen af SillyBot bliver mere varieret. Det sker i programmet:

Hent programmet varierSillyBot.rbt og prøv det.

De to terning-ikoner for hver kør-ikon vælger et tilfældigt tal, som fastlagt i de to konfigurationspaneler:

I det første terning-ikon vælges et tal imellem Minimum 180 og Maximum 720. Det tal bruges som det antal grader hjulene skal dreje, altså drejer hjulene imellem en halv rotation (180 grader) og to rotationer (360 grader).

I det andet terning-ikon vælges et tal imellem Minimum 30 og Maximum 100. Det tal bruges som motorstyrke. Prøv med andre værdier for grænserne Minimum og Maximum i terning-ikonerne.