Nedenfor ses tre udfordringer beskrevet på skitseform. Detaljer omkring banemål, baneelementer, pointgivning for de tre udfordringer ses her.

Find farver
Robotten starter i et startområde i bunden af banen. Robotten skal køre ligeud henover en række farvede felter. Robotten skal registrere farverne på de farvede felter. Det er endnu ikke afgjort hvordan dette skal ske, men det kunne være at vise farvenavnet på skærmen af Driver Station.

Robotten skal opføre sig autonomt efter den er blevet startet.

Hold afstand
Robotten starter i et startområde i bunden af banen. Robotten skal køre ligeud indtil den registrerer en tværgående væg. Når dette sker, skal robotten standse i en passende afstand fra væggen. Nu fjernes væggen, robotten skal køre videre frem til den næste væg og standse og holde helt stille i en given afstand fra denne væg.

Robotten skal opføre sig autonomt efter den er blevet startet.


Robot krocket
Robotten starter i et startområde i bunden af banen. Robotten skal køre igennem en række buer i en bestemt rækkefølge. Når robotten kører igennem den sidste bue på ruten, skal robotten løfte f.eks. en kasse op ovenpå en anden kasse.

Robotten skal fjernstyres igennem ruten med buerne og løftet er også styret fra en gamepad.