Algoritmer og Datastrukturer 1 (Forår 2012, Q3)

Meddelelser

Formål

Deltagerne vil efter kurset have indsigt i algoritmer som model for sekventielle beregningsprocesser og som basis for formelle korrekthedsbeviser og analyse af ressourceforbrug ved beregningerne, samt detaljeret kendskab til adskillige konkrete implementationer af fundamentale datastrukturer.

Indhold

Datastrukturer Lister, træer, hashtabeller Dataabstraktioner Stakke, køer, prioritetskøer, ordbøger, mængder Algoritmer Søgning, sortering, selektion, fletning Analyse og syntese Worst-case, amortiseret og forventet udførelsestid, udsagn, invarianter, gyldighed, terminering og korrekthed.

Læringsmål

Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne:

Øvelser og obligatoriske opgaver

Uge 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Forelæser

Gerth Stølting Brodal

Forelæsninger

Mandag 14.15 - 16.00 og Torsdag 12.15 - 14.00 i Peter Bøgh Andersen Auditoriet (Nygaard bygningen, Finlandsgade 21).

Første forelæsning og øvelser er mandag den 23. januar 2012.

Spørgetime før eksamen

De enkelte hold aftaler selv med instruktoren hvornår der skal holdes spørgetime før eksamen.

15. marts 10.00, Ada 018, Torben (Hold 1)
14. marts 12.00, Ada 018, Magnus (IT1)
16. marts 13.00, Nygaard 184, Mathies (IT2)
19. marts 11.00, Ada 020, Mathias (DA1)
14. marts 10.00, Ada 018, Casper (DA2)
19. marts 10.00, Ada 026, Jesper (DA3)
16. marts 11.00, Ada 018, Jana (DA4)
16. marts 12.00, Turing 014, Andreas (DA5)
19. marts 11.00, Nygaard 297, Barbora (DA6)
16. marts 14.00, 5520.112, Lukas (DA7)

Kursusplan

Bemærk: Slides med clicker spørgsmål findes under dokumenter efter forelæsningen.

Uge Dag Forelæsning Litteratur Slides
4 23/1 Introduktion til Algoritmer og Datastrukturer

Puslespils applet; kode til maxsum problemet

Yderligere information om tilfældige permutationer kan findes i David J.C. MacKay, Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, tillæg om "Random Permutations". Dette er ikke pensum.
[Brodal]
[Bentley] Kap. 8
puzzle.ppt
puzzle.pdf
26/1 Analyseværktøjer [CLRS] Kap. 1-3.1 rammodel.ppt
rammodel.pdf
5 30/1 Flettesortering, Heapsort, Prioritetskøer [CLRS] Kap. 2.3, 6 heaps.ppt
heaps.pdf
2/2 QuickSort, Median, Selektion

Eksperimentel sammenligning af sorterings algoritmer
[CLRS] Kap. 7.1-7.4.1, 9.1-9.2 quicksort.ppt
quicksort.pdf
6 6/2 Nedre grænse for sammenligningsbaseret sortering
CountSort, RadixSort, BucketSort
[CLRS] Kap. 8 sorting.ppt
sorting.pdf
9/2 Stakke, Køer, Træer [CLRS] Kap. 10 stacks.ppt
stacks.pdf
7 13/2 Søgetræer, Rød-sorte søgetræer

ThinkFun's webside om RushHour (Youtube)
[CLRS] Kap. 12.1-12.3, 13 searchtrees.ppt
searchtrees.pdf
rushhour.ppt
rushhour.pdf
16/2 Hashing [CLRS] Kap. 11.1-11.4 hashing.ppt
hashing.pdf
greylisting.ppt
greylisting.pdf
8 20/2 Union-find datastrukturer
Amortiseret analyse
[CLRS] Kap. 21.1-21.3
[CLRS] Kap. 17
unionfind.ppt
unionfind.pdf
amortized.ppt
amortized.pdf
23/2 Udvidede datastrukturer: Dynamisk rang, Interval træer [CLRS] Kap. 14 augmented.ppt
augmented.pdf
9 27/2 Transitionssystemer [HS] Kap. 1 HSkap1.pdf
1/3 Transitionssystemer [HS] Kap. 2 HSkap2-3.pdf
10 5/3 Transitionssystemer [HS] Kap. 3 HSkap2-3.pdf
8/3 Eksempel: Prioritetskøer med afskæring (ikke pensum)

Repetition og diskussion af eksamen
[S89] Kap. 1-3 attritions.pptx
attritions.pdf

Materiale


Introduction to Algorithms (Third Edition), Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Cliff Stein. MIT Press, 2009.

Kernen af kursusmaterialet udgøres af denne bog, som kan købes i Stakbogladen på Matematisk Institut under Auditorium E, fra ultimo januar 2012. Bogen vil også blive brugt i Algoritmer og Datastrukturer 2 (Foråret 2012, Q4).

Videoer af forelæsninger på MIT over bogens emner med Charles E. Leiserson (en af bogens forfattere) og Erik D. Demaine findes som MIT OpenCourseWare
Programming Pearls, Second Edition, Jon Bentley. Addison-Wesley, Inc., 2000. ISBN 0-201-65788-0.

Kapitel 8 findes under dokumenter. De øvrige kapitler i bogen vil ikke blive gennemgået i kurset.
Puslespil ved Ombytninger, Gerth Stølting Brodal. Januar 2006, 4 sider.

Noten findes også under dokumenter.
Transition Systems, Mikkel Nygaard Hansen og Erik Meineche Schmidt. DAIMI-FN-64, February 2004 (errata).

Noten anvendes til forelæsningerne i uge 9-10 Noten findes også online under dokumenter og kan også købes trykt from i Stakbogladen fra uge 8. Pris ca. 20 kr.
Worst-case data structures for the priority queue with attrition, Rajamani Sundar. Information Processing Letters, 31(2), 69-75, 1989.

Artiklen findes under dokumenter. Artiklens kapitel 1-3 vil blive gennemgået til den sidste forelæsning som eksempel på amortiseret analyse, invarianter, og transitioner. Artiklen er ikke pensum.