Regler for LEGO robot sumo brydning

Ole Caprani,
Datalogisk Institut, Aarhus Universitet,
ocaprani@cs.au.dk

Sidst opdateret 16.3.17.

En LEGO robot sumo brydning kan foregå på utroligt mange måder. På et gulv med sort gaffa tape til at afgrænse kampområder, på et bord, så det er mere spektakulært, når en sumo bryder skubbes ud af kampområdet, eller i en ring specielt udformet til robot sumo brydning. Uanset hvordan kampene afvikles, skal deltagerne være enige om reglerne på forhånd.

Regler for LEGO robot sumo brydning kan bl.a. findes på RobotChallenge 2012 - Robot Sumo Rules. Reglerne her på siden er tænkt som inspiration.

En sumo robot kamp udkæmpes imellem to robotter i en ring. En dommer leder kampen. Dommeren starter kampen, ser til at kampen foregår efter reglerne og endelig er det dommeren, som afslutter kampen med at tildele point til de to robotter.

Sumo robotten

 1. En sumo robot skal udelukkende være bygget af LEGO dele. Delene må ikke limes, beskæres, eller lignede.

 2. Der må højst benyttes én NXT/EV3 enhed og udelukkende sensorer og motorer fra NXT/EV3 sættene.

 3. En sumo robot kan "pyntes" med ikke LEGO dele. Delene må dog ikke give sumo robotten fordele i kamp.

 4. En sumo robot skal veje mindre end 1 kg. Der er ingen begrænsning i dens højde, men den skal være mindre end 30 cm gange 30 cm i grundplan.

 5. En sumo robot skal klare kampen på egen hånd. Efter start må den ikke berøres, bevist påvirkes af lys, bevægelse eller lignende og den må ikke fjerstyres.

 6. Ethvert programmeringsværktøj må benyttes ved programmering af NXT/EV3 kontrol enheden.

Sumo ringen

En sumo ring er en cirkelrund, vandret, flad plade. Den er 120 cm i diameter, sortmalet med en hvid kant på 5 cm.

Ved LEGO robot sumo brydning på Aarhus Universitet i forbindelse med WRO finalen benyttes en sumo ring, hvor den sorte overflade er ru, da overfladen er belagt med påklistret fint grus inden maling (klik på billedet for at se detaljer):

Overfladen giver robot sumo bryderne bedre "vejgreb".

Sumo kamp og turnering

 1. De to sumo robotter placeres i ringen som vist. Med front væk fra hinanden.

 2. På dommerens signal aktiveres sumo robottens program. Robotten skal nu vente 3 sekunder inden den begynder at være aktiv.

 3. Kampen varer højst 2 minuter.

 4. En sumo robot vinder, hvis den vælter den anden sumo robot eller skubber den anden ud af ringen. En sumo robot er ude af ringen, hvis den rører fladen som understøtter ringen. Hvis en sumo robot selv kører ud af ringen, har den tabt.

 5. Hvis ingen af sumo robotterne forlader ringen eller vælter indenfor 2 minuter ender kampen uafgjort. Hvis begge sumo robotter på samme tid forlader ringen ender kampen også uafgjort.

 6. Der gives 2 point for en vunden kamp, 1 for uafgjort og 0 for en tabt kamp.

 7. En sumo turnering kan afvikles med puljer, mellemrunder, semifinaler, flere runder per kamp osv afhængig af antallet af deltagne robotter.