I konkurrencen Robotarm skal en UR5e robotarm fra Universal Robots programmeres til at flytte et antal LEGO DUBLO klodser fra et sted på en bordplade til et andet sted. En introduktion til programmering af en robotarm kan fås ved at gennemføre de 5 første e-learning moduler i e-Series Core Track, som slutter med at forklare, hvordan programmet til højre nedenfor styrer robotarmen på videoen.

Det er et noget simplere program, som skal benyttes til at flytte DUBLO klodser og i konkurrencen er udgangspunktet for deltagerne et "næsten" færdigt program.

Der bliver mulighed for at deltagerne kan gøre sig bekendt med robotarmprogrammering inden selve konkurrencekørslen. Konkurrencebanen samt regler for pointgivning kendes først på konkurrencedagen.

Konkurrencebane, regler og pointgivning


På robotarmens bord ligger en række DUBLO klodser. Armen skal programmeres til at flytte klodser fra bordet og placere klodserne i kasserne på bordet vist med nummer 1, 2, 3 og 4. Det gælder om at flytte så mange koodser som muligt på 10 minutter.

Alle klodser på bordet er placeret i et kvadrat i et 2 dimensionalt kvadrat net. I nederste højre hjørne af klodsens kvadrat står nummeret på den kasse, som klodsen skal flyttes til.

Alle kvadrater angives ved to koordinater: et nummer vandret og et nummer lodret. Der er 8 kvadrater vandret og højst 7 lodret. Kvadratet i nederste venstre hjørne angives som (1,1) og i nederste højre hjørne som (8,1).


Programmet på billedet til højre kan bruges som udgangspunkt for at programmere flytning af DUBLO klodser. I sin nuværende form starter programmet med at flytte armen til en position ovenover kvadrat (5, 2) (Punktet M_5_2). De næste 3 linjer vil samle klodsen op fra kvadratet. Dernæst flytter programmet armen til en position ovenover kvadrat (8, 3) (Punktet M_8_3), hvor kasse 3 befinder sig. De sidste 3 linjer vil nu aflevere klodsen i kasse 3.

Ved at rette i programmet og lade programmet styre armen kan armen programmeres til at flytte en DUBLO klods ad gangen fra bordet til den kasse, som klodsen er bestemt til at blive flyttet til.

Hver klods som flyttes fra bordet til den rigtige kasse indenfor 10 minutter giver point. Antallet af point afhænger af farven på de klodser, som er flyttet i kasser indenfor de 10 minutter:

  • Rød klods 15 point.
  • Gul klods 10 point.
  • Grøn klods 5 point.
Med 5 røde, 12 gule og 6 grønne klodser på bordet til at starte med kan der altså opnås 225 point.

For hvert hold som flytter alle klodserne fra bordet til de rigtige kasser indenfor de 10 minutter noteres en køretid. Køretiden måles fra holdet begynder på udfordringen til alle klodser er anbragt i de rigtige kasser.

Når alle holdene er færdige med konkurrencen, får holdene tildelt bonuspoint, som lægges til de point holdene har opnået ved at flytte alle klodser. Bonuspointene gives ud fra en placering ordnet efter holdenes køretider:

  • 1. pladsen = 40 point
  • 2. pladsen = 30 point
  • 3. pladsen = 20 point
  • 4. pladsen = 10 point
I konkurrencen kan der altså højst opnås 265 point.