Robot minigolf er en robotsportsgren inspireret af minigolf. I Robot minigolf skal en fjernstyret robot skubbe en "puk" - en halv minigolf bold - i hul på en eller flere minigolf lignende baner.

Robotten er en micro:Maqueen (se Kom godt i gang med micro:Maqueen). For at kunne skubbe og fastholde minigolf bolden er micro:Maqueen udvidet med to LEGO elementer efter en konstruktion som i Robot-Bob. Afstanden imellem spidserne af de to LEGO elementer i den passive "gribe-gaffel" skal være mindst 5 cm. Robotten skal fjernstyres af en micro:bit.

Der bliver mulighed for, at deltagerne kan øve sig med egne medbragte micro:Maqueen robotter på Robot minigolf baner inden selve konkurrencekørslen. Konkurrencebanen samt regler for den detaljerede pointgivning kendes først på konkurrencedagen.

Konkurrencebane, regler og pointgivning


I Robot minigolf skal micro:Maqueen fjernstyres igennem en bane fra START til MÅL, mens robotten skubber minigolf bolden med hele vejen. Hver bane består af 3 sektioner, som vist på billedet.

Hver banen indeholder forhindringer i form af huller i banen. Hvis robot eller bold ender på gulvet, er forhindret i at køre videre eller ikke kan skubbe bolden med, kan robot og bold bringes tilbage til starten af den sektion robotten er i. På den måde fås et nyt forsøg på at komme igennem den pågældende sektion.

Banen er gennemført, når robotten er kommet igennem alle 3 sektioner og har bragt bolden i hul i målområdet. Hvert hold har 3 minutter til at gennemføre en bane.

For hver gennemført sektion gives 20 point. En sektion må springes over, men så opnås ikke point for sektionen.

For en kørsel kan et hold altså opnå 0, 20, 40 eller 60 point.

Hvert hold får flere kørsler på banerne og det bedste pointtal er holdets opnåede antal basispoint.
For hvert hold som gennemfører de 3 sektioner og som får bolden i hul i målområdet noteres en køretid. Køretiden måles fra START til bolden er i hul i målområdet. Da alle hold får flere kørsler på banen noteres den hurtigste køretid for hvert hold.

Når alle holdene er færdige med kørslerne på minigolf banerne, får holdene tildelt bonuspoint, som lægges til de 60 basispoint holdene har opnået ved at gennemfører alle 3. sektioner på en bane. Bonuspointene gives ud fra en placering ordnet efter holdenes hurtigste køretider:

  • 1. pladsen = 40 point
  • 2. pladsen = 30 point
  • 3. pladsen = 20 point
  • 4. pladsen = 10 point
I konkurrencen kan der altså højst opnås 100 point.