I Droneflyvning er der to flyvninger med en Tello drone fra Ryze: En fjernstyret flyvning styret fra en mobil app og en blokprogrammeret flyvning.
En kort introduktion til blokprogrammering af en Tello drone kan fås ved at se videoen Ryze Tello drone | How to program your Tello with DroneBlocks App! som bl.a. forklarer, hvordan blokprogrammet til højre nedenfor styrer starten af Tello dronens flyvning i videoen til venstre. Blokprogrammeringsværktøjet DroneBlocks, som benyttes i videoen, kan installeres fra siden DroneBlocks for iOS, Android, and Chrome. Introduction to Tello Drone Programming giver en mere omfattende og elementær introduktion til blokprogrammering af Tello.
De første cirka 15 minuter af videoen Drone Programming With Python Course | 3 Hours | Including x4 Projects | Computer Vision giver en generel beskrivelse af droners komponenter og navigation samt introduktion til en app, som kan bruges til at fjernstyre en Tello.
I e-bogen Leg med fjernstyring og programmeret styring af droner ses både introduktion til en fjernstyrings app og eksempler på DroneBlock programmer, som får Tello til at flyve i geometriske figurer.

Der bliver mulighed for at deltagerne kan gøre sig bekendt med droneprogrammering inden selve konkurrenceflyvningen. Konkurrencebanen samt regler for pointgivning kendes først på konkurrencedagen.

Konkurrencebane, regler og pointgivning

I Droneflyvning dystes i to discipliner: Drone blindflyvning og flyvning i geometriske figurer. I drone blindflyvning skal dronen fjernstyres fra en Tello app. I flyvning i geometriske figurer skal dronen programmeres i DroneBlocks. Se i e-bogen Leg med fjernstyring og programmeret styring af droner

I drone blindflyvning skal dronen fjernstyres fra Tello app igennem en bane med 3 poster. Piloten med Tello app sidder på en stol med ryggen til banen. Piloten skal udelukkende styre dronen ud fra kamerabilledet på app'en.


Dronen skal starte og slutte på et område bag piloten kaldet "Start og mål". Når dronen er lettet, skal den fjernstyres til at besøge de tre poster på banen. Posterne må besøges i vilkårlig rækkefølge. Undervejs må holdets øvrige deltagere fordele sig på banen, så de kan hjælpe piloten med at navigere på banen.


Posterne er flytbare whiteboard tavler. En farvet seddel, f.eks. med farven rød, er fastgjort cirka midt på tavlen. En firkant markeret med blå tape er anbragt rundt om den farvede seddel.

Dronen har besøgt en post, når piloten har taget et billede af den farvede firkant. Når dronen har gennemført banen og er landet på "Start og mål", afgøres det ud fra billederne taget af piloten, hvilke poster, som er besøgt.

Ud fra billederne gives point for de besøgte poster. Der gives point for en post hvis:
 • et billede delvist viser den farvede seddel, 5 point.
 • et billede viser hele den farvede seddel med dele af den blå ramme,
  10 point.
 • et billede viser hele den farvede seddel uden dele af den blå ramme,
  15 point.

Der kan altså maksimalt opnås 45 point for at besøge posterne. Der må godt tages mere end 3 billeder, men det er første billede i rækken af indsamlede billeder, som delvist eller helt viser en farvet seddel for en given post, som er pointgivende for den pågældende post. Piloten har 15 minutter til at gennemføre banen. Hvis dronen styrter eller det er nødvendigt at nødlande, må piloten godt flyve videre, men tidtagningen stoppes ikke.

For hvert hold som besøger alle poster og opnår 45 point indenfor de 15 minutter noteres en flyvetid. Flyvetiden måles fra dronen letter til dronen lander i "Start og mål".

Når alle holdene er færdige med blindflyvning, får holdene tildelt bonuspoint, som lægges til de point holdene har opnået ved at besøge posterne. Bonuspointene gives ud fra en placering ordnet efter holdenes flyvetider:

 • 1. pladsen = 40 point
 • 2. pladsen = 30 point
 • 3. pladsen = 20 point
 • 4. pladsen = 10 point

I flyvning i geometriske figurer skal dronen programmeres til at lette, flyve i en geometrisk figur for derefter at lande. Der skal flyves i en figur som først offentliggøres på konkurrencedagen. Der er kun ét forsøg på at flyve i den givne figur. Hvis det lykkes holdet at programmere en drone at flyve i den givne geometriske figur opnås 15 point. Figuren kan f.eks. være en af følgende figurer:

 • En firkant med kantlængde 100 cm.
 • En trekant med kantlængde 100 cm, dernæst skal dronen stige 100 cm for derefter at flyve i en sekskant med kantlængde 100 cm.
 • En femkant med kantlængde 100 cm, dernæst stige og falde 100 cm 5 gange.

Summen af de opnåede point i de to discipliner er det samlede antal point i Droneflyvning konkurrencen. I konkurrence kan der altså højst opnås 100 point.