Algoritmer og Datastrukturer 2

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen, ekstern censur, 13 skalaen.

For at kunne indstilles til eksamen skal man have godkendt besvarelserne af 6 obligatoriske ugeopgaver.

Pensum

Pensum til dADS 2 eksamen er:

Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia: Algorithm design - Foundations, Analysis and Internet Examples, John Wiley & Sons, Inc., 2002:
Kapitel 5.1-5.3, 6.1-6.4 (ikke side 311-312), 7.1, 7.2.1, 7.3, 9.1-9.4

William Smyth: Computing Patterns in Strings. Pearson Education, 2003. ISBN: 0-20139-839-7 (errata).
Kapitel 5.3.2

Eksamensopgaver

Eksamensopgaverne i dADS 2 vil være cirka af samme type som eksamensopgaverne for perioden 1991-2003 for det gamle kursus Algoritmer og Datastrukturer (svarende ca. til dADS1 og dADS2). Eksamensopgaverne i dADS 2 vil dog kun være indenfor det i dADS 2 gennemgåede pensum.


Denne side vedligholdes af Gerth Stølting Brodal <gerth@cs.au.dk>