Uge 6

Øvelser

[Bentley] 8.7.6, 8.7.11, 8.7.12

[CLRS] Exercises 1.2-2, 1.2-3, 3.1-1, 3.1-4, Problems 1-1, 3-3 (undlad funktioner med "lg*")

Obligatorisk afleveringsopgave

[CLRS] Problem 3-4 (delspørgsmål a.-e.)