Fagområde

Vi søger instruktorer til følgende fag:

Arbejdsopgaver

Som instruktor kommer du til at undervise andre studerende i fag, du selv tidligere har været igennem. Instruktorens opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:

Kvalifikationer

Stillingerne kan søges af studerende ved lnstitut for Datalogi.

Ansættelse som instruktor forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen.

Derfor opfordres studerende der pr. september 2023 har gennemført det første år af bacheloruddannelsen også til at søge.

Ansættelsen foregår ud fra en samlet vurdering af den enkelte ansøgers faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer, herunder indsigt i faget, erhvervserfaring og eventuel undervisningserfaring.

Yderligere oplysninger om stillingerne

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Niels Olof Bouvin, tlf. 30 25 75 69 eller e-mail bouvin@cs.au.dk.

Formalia

Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund (SUL).

Timetallet er varierende men ligger typisk på 150 timer for semesterkurser og 75 timer for ½-semesterkurser

Ansøgningsfrist

Studerende ved AU ansøger om ansættelse via det elektroniske ansøgningssystem Gonzales, der afkræver de fornødne oplysninger.

Andre ansøgere sender en email til bouvin@cs.au.dk indeholdende

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgninger skal være modtaget senest: 21.05.2023