Det store projekt i Computer Grafik, foråret '06

Jonas Larsen og Thomas G. Kristensen

Photon Mapping

Vi har implementeret photon mapping. Man kan læse meget mere om vores fremgangsmåde og eksperimenter i rapporten.

Vi har foretaget en bunke eksperimenter. Man kan se de af dem vi har fremkaldt fotos af (og vedlagt rapporten) i folderen fotos/. De to videoer der er beskrevet i rapporten kan ligeledes findes her; der er den der viser forskellige radius og den der viser forskelligt antal fotoner.

Billeder til præsentation

Der er en masse lÝse, ikke planlagte eksperimenter, der ikke er beskrevet i rapporten. Disse kan findes i images/.

Verdens fedeste billede