Under forelæsningen gennemgås eksempler på korrekthedsbeviser for nedenstående tre eksempler.

 1. Algoritmen "DutchFlag" fra [HS] side 67. Algoritmen i bogen er ikke korrekt. For at algoritmen skal være korrekt skal tildelingerne
     A[i] <-> A[w]; w <- w + 1;
     A[i] <-> A[b]; b <- b + 1;
  
  erstattes med
     A[i] <-> A[b]; 
     A[b] <-> A[w];
     w <- w + 1;
     b <- b + 1;
  
 2. Kvadrering af et heltal udelukkende ved hjælp af addition, subtraktion og halvering af lige tal: Eksamensopgave 1 fra august 2002 i kurset "Algoritmer og Datastrukturer".
 3. Algoritme for at finde majoritetselementet i et array:
     ALGORITHM : Majoritet
     INPUT   : Array A af længde n>=1, hvor der findes et majoritets
           element der forekommer >n/2 gange
     OUTPUT  : x = Majoritet(A)
     METHOD  : i <- 1
           j <- 1
           x <- A[0]
           { I } while i < n do
               if j=0 then
                 x <- A[i]
                 j <- 1
               else
                 if x=A[i] then
                  j <- j+1
                 else
                  j <- j-1
               i <- i+1
     
     Invarianten I er:
     
      1) 1 <= i <= n
      2) 0 <= j
      3) -j <= i - 2 * (antal forekomster af x i A[0]...A[i-1])
      4) for alle y<>x: j <= i - 2 * (antal forekomster af y i A[0]...A[i-1]) 
  

Denne side vedligeholdes af Gerth Stølting Brodal <gerth@cs.au.dk>.