Obligatorisk opgave i dADS, forår 2003

Den obligatoriske opgave går ud på at skrive et Java-program, der kan finde en størst mulig pardannelse i en ikke-orienteret, todelt graf. Opgaven er struktureret som tre delopgaver, der stilles i forbindelse med ugesedlerne for uge 16/17, 18 og 19. Ved besvarelse af opgaven er det tilladt at arbejde i grupper på indtil to personer. Man kan aflevere besvarelser af delopgaverne til sin instruktor ganske som var de almindelige afleveringsopgaver. Der vil ikke blive stillet andre afleveringsopgaver til de uger, hvor der er obligatorisk opgave på programmet.

De tre delopgaver lægger op til en skridtvis konstruktion af et Java-program, der realiserer en algoritme, der kan finde en størst mulig pardannelse. Selve forløbet kommer til at bestå af tre skridt: Først konstrueres en abstrakt algoritme, som bevises korrekt; dernæst designes der effektive datastrukturer; og til sidst foretages der en implementation i Java.

Det færdige program vil skulle demonstreres på data, der er hentet fra et skema-hold-planlægningsproblem fra det virkelige liv, samt på tilfældigt genererede data.

Den samlede besvarelse af opgaven (som består af besvarelser af tre delopgaver) skal afleveres på Datalogisk Informationskontor senest d. 12. maj 2003 kl. 12.00. Der er ingen mulighed for genaflevering. Besvarelsen skal være forsynet med den officielle forside i udfyldt stand og skal være samlet i plastomslag eller lignende.

Delopgaverne

Desuden findes følgende filer i forbindelse med den obligatoriske opgave
Denne side vedligeholdes af Gerth Stølting Brodal <gerth@cs.au.dk>.