Arbejdspladsvurdering

Sikkerhedsgruppen for øvrige medarbejdere, Ny Munkegade
August 2002
---------------------------------------------------------------------
  Fysiske forhold
 1. Manglende mulighed for indstilling af temperatur. Delvis afsluttet.
 2. Manglende mulighed for indstilling af ventilation. Ikke afsluttet
 3. For høj temperatur og generende sollys. Ikke afsluttet
 4. Manglende forsatsruder og derfor træk fra vinduet. Delvis afsluttet.
 5. Dårlig ventilation i auditorium D1. Afsluttet.
 6. Dårlig ventilation/passiv rygning). Delvis afsluttet.
 7. Manglende mulighed for individuel indstilling af skriveborde. Ikke afsluttet
 8. Forkerte opstillinger af computere. Delvis afsluttet.
 9. Utilstrækkelig loftsbelysning, især om vinteren. Delvis afsluttet.
 10. Defekte elpærer. Afsluttet.
 11. Generende støj fra computere. Ikke afsluttet
 12. 1Lejlighedsvis støj fra håndværkerarbejdet. Afsluttet.
 13. Gennemtrængende støj fra fyret nedenunder i kælderen. Delvis afsluttet.
 14. Gennemtrængende samtaler fra nabokontoret. Ikke afsluttet
 15. Punkterede termoruder. Afsluttet. Ergonomiske forhold
 16. Klager over ondt i ryggen, skulder, nakken. Ikke afsluttet
 17. Kroniske smerter i hænder og fingre. Afsluttet.
 18. Utilfredshed med ny tastatur. Afsluttet.
 19. Computere er ikke udstyret med ergonomiske hjælpemidler. Ikke afsluttet Psykiske forhold
 20. Mangel på tid til at overkomme alle opgaver. Afsluttet.
 21. For lidt information om beslutninger på VIP-niveau. Ikke afsluttet
 22. Alenearbejde knyttet til skæve arbejdstider. Afsluttet.
 23. Mangelfuld informationer til ph.d. studerende. Ikke afsluttet
 24. For lidt løbende information. Ikke afsluttet
 25. Nye medarbejdere ved ikke hvilke printere de skal bruge. Afsluttet.
 26. Manglende information om fremtidsplaner for VIP ansættelser. Ikke afsluttet
 27. Information sendt ud via email ikke altid læsbar. Ikke afsluttet
 28. Manglende viden om brandslukningsudstyr. Afsluttet.
 29. Grimt loftet pga. vandskade fra toilet. Delvis afsluttet.
 30. Store grå udluftningskanaler langs loftet. Delvis afsluttet.
 31. Hængende kabler langs væggens overkant. Ikke afsluttet
 32. Sæbebeholder/papirholder på toiletterne. Delvis afsluttet.
Følgende forkortelser er anvendt neden for: [A] Problem [B] Lokalitet [C] Antal personer berørt [D] Prioritets nr. [E] Løsning på kort og langt sigt [F] Start tidspunkt [G] Aktionstager + Økonomi [S] Status på gennemførelse
  FYSISKE FORHOLD --------------- * Indeklima
 1. [A] Manglende mulighed for ordentlig indstilling af temperatur, der medfører at der er meget koldt om vinteren. [B] 090, 540.3 [C] 44 [D] Høj [E] Løsning: kontakte driftsinspektøren igen til efteråret mht. regulering af temperaturen. [F] Efterår 2002 [G] Sikkerhedsudvalg [S] Driftsinspektøren kontaktet. Mht 090 vil han kigge på bygningen og finde ud af hvem der har ansvaret for den.
 2. [A] Manglende mulighed for ordentlig indstilling af ventilation. [B] 535, 540 [C] Alle [D] Høj [E] Løsning: Udskiftning eller tilpasning af ventilationsanlæg. [F] Når økonomisk muligt [G] NAT/AU [S] Sikkerhedsgruppen for værkstedet er i kontakt med områdesikkerhedsudvalget ved NAT.
 3. [A] For høj temperatur og generende sollys. [B] 535.4 [C] 25 [D] Middel [E] Løsning: medarbejdere på gangen snakker sammen dels om brug af markiser, dels om udluftning. [F] Sommer 2002 [G] Sikkerhedsudvalg/Medarbejdere på 535.4 gangen. [S]
 4. [A] Manglende forsatsruder og derfor træk fra vinduet [B] 090.115 [C] 1 [D] Middel [E] Løsning: udskiftning af vinduet. [F] Efterår 2002 [G] Driftsinspektør [S] Driftsinspektøren kontaktet. Mht 090 vil han kigge på bygningen og finde ud af hvem der har ansvaret for den.
 5. [A] Det er umuligt på en gang at få frisk luft i auditorium D1 og holde temp5eraturen nede [B] D1 [C] Alle brugere [D] Høj [E] Løsning: Diskutere problemet med driftsinspektøren [F] - [G] Sikkerhedsgruppe/driftsinspektør [S] Driftsinspektøren er gjort opmærksom på problemet.
 6. [A] Dårlig ventilation (herunder passiv rygning). Rygere vil ikke bruge rygelokalet ved siden af Information (Matematik?) fordi "der er for meget røg". [B] 540, 535, gange mellem Aud. D1-D2-D og Aud. D3-D4 [C] 1 [D] Middel [E] Løsning: fjernelse af askebægre fra ikke-ryger områder. Indskærpelse af rygereglementer (evt. ved bedre skiltning). Bedre udluftning af rygelokaler. [F] Sommer 2002 [G] Driftsinspektør [S] Delvis afsluttet: askebægre fjernet fra R2, R3, B3, B4; mangler: R0, B0, B1. Bedre udluftning i B1 rygelokale. * Arbejdspladsens indretning
 7. [A] Manglende mulighed for individuel indstilling af skriveborde. Se Arbejdsstilling under Ergonomiske forhold.
 8. [A] Forkerte opstillinger af computere, der medfører at man får for meget lys i øjnene, eller lys/solreflekser ind på skærmen. [B] 3 [C] 540.217, 540.318, 535.415, [D] Høj [E] Løsning: individuelt ændring af bordopstilling. [F] Nu [G] Sikkerhedsudvalg/implicerede med hjælp fra portner/værkstedet. [S] Afklaret: portner er behjælpelig med ændring af bordopstilling, værkstedet tager sig af computere. 540.217 løst. 535.415 informeret. Mangler: 540.318. * Belysning
 9. [A] Utilstrækkelig loftsbelysning, især om vinteren. [B] 540, 535 [C] Enkelte medarbejdere [D] Høj [E] Løsning: Udskiftning til 23W spare energi pærer ved de berørte medarbejdere (sikgrp laver oversigt). Evt. flere bordlamper. [F] Nu. [G] Driftsinspektør [S] Afklaret: ekstra bordlamper kan rekvireres hos portner. Mangler: 23W. Informere de berørte medarbejdere.
 10. [A] Defekte elpærer. [B] 540.318 [C] 2 [D] Høj [E] Løsning: kontakte portner til at udskifte defekte pærer. [F] Nu [G] Medarbejderen. [S] Medarbejderen er informeret. * Støj
 11. [A] Generende støj fra computere (der nævnes O2 maskiner og ældre Mac'er). [B] 540.319, 540.325, 540.029, 540.318, 540.033 [C] 5 [D] Middel [E] Løsning på kort sigt: udskifte computere, støjdæmpende kasser, flytte cpu-delen væk fra kontor. Løsning på lang sigt: fortsætte indkøb af støjsvage maskiner. [F] Hurtigst muligt. [G] Værkstedet. [S]
 12. [A] Lejlighedsvis støj fra håndværkerarbejdet. [B] 535 [C] Alle [D] Lav [E] Løsning: afvente færdiggørelsen af håndværkerarbejdet. [F] - [G] - [S] Afsluttet.
 13. [A] Gennemtrængende støj fra fyret nedenunder i kælderen. [B] 090 [C] 5 [D] Middel [E] Løsning: fyret kan vel undersøges og evt. repareres. [F] Når der er truffet aftale med Tandlægehøjskolen. [G] Driftsinspektør [S] Driftsinspektøren kontaktet. Mht 090 vil han kigge på bygningen og finde ud af hvem der har ansvaret for den.
 14. [A] Gennemtrængende samtaler fra nabokontoret. [B] 540.333 [C] 1 [D] Middel [E] Løsning: mere effektiv lydisolering ved kabelgennemgang. [F] Snarest. [G] Værkstedet. [S] * Andet
 15. [A] Punkterede termoruder. [B] 540.334 samt andre steder. [C] 2 [D] Middel. [E] Løsning: udskiftning af termoruder. [F] - [G] Teknisk forvaltning. [S] Udskiftet mod vest i 540 bygning. ERGONOMISKE FORHOLD ------------------- * Arbejdsstilling
 16. [A] Klager over ondt i ryggen, skulder, nakken; samme arbejdsstilling hele dagen; unaturlig arbejdsstilling. Problemer tillægges manglende mulighed for at kunne hæve/sænke borde. Enkelt medarbejder har i forvejen dårlig ryg og burde opfattes som specielt tilfælde (dvs. udskiftning af bordet snarest). [B] 535 og 540 [C] 7 [D] Middel/Høj [E] Løsning: udskiftning af bordene med ægte hæve/sænkeborde for de medarbejdere der har problemer. I et enkelt tilfælde (535.314) foretage udskiftning hurtigst muligt. [F] Snart/Nu. [G] DAIMI [S] Mangler at kontakte 535.314.
 17. [A] Kroniske smerter i hænder og fingre. [B] 540.336 [C] 1 [D] Lav [E] Løsning: flere pauser (problemet opfattes som selvforskyldt). Konsultere den omfattende information om museskader på sikkerhedsudvalgets web-sider. [F] - [G] Medarbejderen. [S] Medarbejderen informeret. * Tunge løft Ingen problemer. * Andet
 18. [A] Utilfredshed med ny tastatur, hvor store bogstaver viser sig tit at være små når man læser korrektur. (skiftetasterne fungerer dårligt) [B] 540.218 [C] 1 [D] Høj [E] Løsning: medarbejderen får ny tastatur på prøve. [F] Nu. [G] Værkstedet. [S]
 19. [A] Computere er ikke udstyret med ergonomiske hjælpemidler (f.eks. håndledshvil). [B] 540.332, 540.318 [C] 1 [D] Middel. [E] Løsning: køb håndledshvil. [F] Nu. [G] Værkstedet. [S] PSYKISKE FORHOLD ---------------- * Tidspres
 20. [A] Mangel på tid til at overkomme alle opgaver. [B] - [C] 6 [D] Lav. [E] Løsning: De fleste tilkendegiver at de ikke ser løsning på problemet. Et enkelt forslag går ud på automatisering af arbejdsgangen så meget som muligt (ved at indføre systemer). [F] - [G] Medarbejderne. [S] Sikkerhedsudvalg kan ikke gøre noget. * Ensformighed Ingen problemer. * Indflydelse
 21. [A] For lidt information om de beslutninger, der træffes på VIP-niveau. [B] - [C] Fleste ikke fastansatte VIP'er [D] Middel. [E] Løsning: Problemet kræver præcisering [F] Nu. [G] Sikkerhedsgruppe og medarbejder(e) [S] * Alenearbejde
 22. [A] Alenearbejde knyttet til skæve arbejdstider. [B] - [C] 1 [D] Lav. [E] Løsning: medarbejderen mener at kunne løse problemet ved bedre planlægning. [F] - [G] Medarbejderen. [S] Afsluttet. * Information
 23. [A] Mangelfuld informationer til ph.d. studerende (specielt hvad angår ph.d. kurser) [B] - [C] Alle [D] Høj. [E] Løsning: opdatering af DAIMIs hjemmeside/Web sider. [F] Nu. [G] Det nye webudvalg, der arbejder på nye sider. Formanden for ph.d.-udvalget. [S]
 24. [A] For lidt information om ting, der kunne være relevante, f.eks. omfanget af håndværkerarbejde (og deraf følgende støj) [B] - [C] Alle [D] Middel. [E] Løsning: inkludere aktuel intern information på DAIMIs Web sider. [F] Snarest. [G] Webudvalget. [S]
 25. [A] Nye medarbejdere ved ikke hvilke printere de skal bruge. [B] - [C] Alle nytilkommende [D] Middel. [E] Løsning på kort sigt: Spørge kollegaer. Løsning på lang sigt: 'printer' kommando á la 'phone' (udvidelse af 'locate'?). [F] Snarest. [G] Staff. [S] 'locate' udvidet til at omfatte printere. Burde forbedres.
 26. [A] Manglende information om fremtidsplaner for ansættelser af VIP. Ingen personalepolitik (ingen transparent, i hvert fald). [B] - [C] Alle løst ansatte VIP'er [D] Middel. [E] Løsning: ingen realistiske løsninger mht. information om VIP ansættelser. Mere fokus på begrebet personale politik. [F] - [G] [S] ???????
 27. [A] Information sendt ud via email er ikke altid direkte læsbar på Unix maskiner [B] - [C] Specielt UNIX brugere [D] Middel. [E] Løsning på kort sigt: brug staroffice om muligt. Løsning på lang sigt: henstille at informationen emailes som 'plain text'/pdf. [F] ? [G] Institutleder. [S] ???????? DIVERSE ------- * Brandslukningsudstyr
 28. [A] Manglende viden om hvordan brandslukningsudstyr skal anvendes. [B] - [C] Alle nyere medarbejdere [D] Høj. [E] Løsning: afholdelse af nyt brandbekæmpelseskursus, idet del af medarbejderholdet er udskiftet i mellemtiden (anbefalet i 2001). [F] Snarest. [G] Søren Ertmann. [S] Brandbekæmpelseskursus afsluttet. * Æstetiske forhold
 29. [A] Loftet grimt pga. vandskade fra toilet. [B] Mødelokalet i 090 [C] Brugere af lokalet [D] Middel. [E] Løsning: reparere toilet og loft. [F] ? [G] Driftsinspektør [S] Driftsinspektøren kontaktet. Mht 090 vil han kigge på bygningen og finde ud af hvem der har ansvaret for den.
 30. [A] Store grå udluftningskanaler langs loftet. [B] 090 bygning. [C] Alle [D] Lav. [E] Løsning: ? [F] ? [G] Driftsinspektør [S] Driftsinspektøren kontaktet. Mht 090 vil han kigge på bygningen og finde ud af hvem der har ansvaret for den.
 31. [A] Hængende kabler langs væggens overkant. [B] 540.333 [C] 1 [D] Lav. [E] Løsning: fastgørelse af kabler i loftpanelerne. [F] Snart. [G] Værkstedet. [S]
 32. [A] Sæbebeholderen på det første toilet i 540.312 virker ofte ikke. Det kan være vanskeligt at få papir ud af papirholderne på toiletterne hvis papiret er smuttet ind. [B] 540.312 [C] 28 [D] Høj. [E] Løsning: udskift sæbebeholderen. Udskift papirholderne til bedre model. [F] Snarest. [G] Driftsinspektør. [S] Sæbebeholderen udskiftet. * Forhold omkring graviditet Ingen problemer.
Sidst modificeret: 2002-08-16