---------------------------------------------------------------------
Oversigt og vurdering af besvarelser af spørgeskemaet 
til arbejdspladsvurdering.

Sikkerhedsgruppen for øvrige medarbejdere, Ny Munkegade
April 2002

---------------------------------------------------------------------

Følgende forkortelser er anvendt neden for:

[A] Problem
[B] Lokalitet
[C] Antal personer berørt
[D] Prioritets nr.
[E] Løsning på kort og langt sigt
[F] Start tidspunkt
[G] Aktionstager + Økonomi
[S] Status på gennemførelse

---------------------------------------------------------------------------

  FYSISKE FORHOLD --------------- * Indeklima
 1. [A] Manglende mulighed for ordentlig indstilling af temperatur, der medfører at der er meget koldt om vinteren. [B] 090, 540.3 [C] 44 [D] Høj [E] Løsning: kontakte driftsinspektøren igen til efteråret mht. regulering af temperaturen. [F] Efterår 2002 [G] Sikkerhedsudvalg [S]
 2. [A] Manglende mulighed for ordentlig indstilling af ventilation. [B] 535, 540 [C] Alle [D] Høj [E] Løsning: Udskiftning eller tilpasning af ventilationsanlæg. [F] Når økonomisk muligt [G] NAT/AU [S] Sikkerhedsgruppen for værkstedet er i kontakt med områdesikkerhedsudvalget ved NAT.
 3. [A] For høj temperatur og generende sollys. [B] 535.4 [C] 25 [D] Middel [E] Løsning: medarbejdere på gangen snakker sammen dels om brug af markiser, dels om udluftning. [F] Sommer 2002 [G] Sikkerhedsudvalg/Medarbejdere på 535.4 gangen. [S]
 4. [A] Manglende forsatsruder og derfor træk fra vinduet [B] 090.115 [C] 1 [D] Middel [E] Løsning: udskiftning af vinduet. [F] Efterår 2002 [G] Driftsinspektør [S]
 5. [A] Det er umuligt på en gang at få frisk luft i auditorium D1 og holde temperaturen nede [B] D1 [C] Alle brugere [D] Høj [E] Løsning: Diskutere problemet med driftsinspektøren [F] ? [G] Sikkerhedsgruppe/driftsinspektør [S]
 6. [A] Dårlig ventilation (herunder passiv rygning). Rygere vil ikke bruge rygelokalet ved siden af Information (Matematik?) fordi "der er for meget røg". [B] 540, 535, gange mellem Aud. D1-D2-D og Aud. D3-D4 [C] 1 [D] Middel [E] Løsning: fjernelse af askebægre fra ikke-ryger områder. Indskærpelse af rygereglementer (evt. ved bedre skiltning). Bedre udluftning af rygelokaler. [F] Sommer 2002 [G] Driftsinspektør [S] * Arbejdspladsens indretning
 7. [A] Manglende mulighed for individuel indstilling af skriveborde. Se 'Arbejdsstilling' under Ergonomiske forhold.
 8. [A] Forkerte opstillinger af computere, der medfører at man får for meget lys i øjnene, eller lys/solreflekser ind på skærmen. [B] 3 [C] 540.217, 540.318, 535.415, [D] Høj [E] Løsning: individuelt ændring af bordopstilling. [F] Nu [G] Sikkerhedsudvalg/implicerede med hjælp fra portner/værkstedet. [S] * Belysning
 9. [A] Utilstrækkelig loftsbelysning, især om vinteren. [B] 540, 535 [C] Enkelte medarbejdere [D] Høj [E] Løsning: Udskiftning til 23W spare energi pærer ved de berørte medarbejdere (sikgrp laver oversigt). Evt. flere bordlamper. [F] Nu. [G] Driftsinspektør [S]
 10. [A] Defekte elpærer. [B] 540.318 [C] 2 [D] Høj [E] Løsning: kontakte portner til at udskifte defekte pærer. [F] Nu [G] Medarbejderen. [S] * Støj
 11. [A] Generende støj fra computere (der nævnes O2 maskiner og ældre Mac'er). [B] 540.319, 540.325, 540.029, 540.318, 540.033 [C] 5 [D] Middel [E] Løsning på kort sigt: udskifte computere, støjdæmpende kasser, flytte cpu-delen væk fra kontor. Løsning på lang sigt: fortsætte indkøb af støjsvage maskiner. [F] Hurtigst muligt. [G] Værkstedet. [S]
 12. [A] Lejlighedsvis støj fra håndværkerarbejdet. [B] 535 [C] Alle [D] Lav [E] Løsning: afvente færdiggørelsen af håndværkerarbejdet. [F] - [G] - [S] Forventes afsluttet til sommer.
 13. [A] Gennemtrængende støj fra fyret nedenunder i kælderen. [B] 090 [C] 5 [D] Middel [E] Løsning: fyret kan vel undersøges og evt. repareres. [F] Når der er truffet aftale med Tandlægehøjskolen. [G] Driftsinspektør [S]
 14. [A] Gennemtrængende samtaler fra nabokontoret. [B] 540.333 [C] 1 [D] Middel [E] Løsning: mere effektiv lydisolering ved kabelgennemgang. [F] Snarest. [G] Værkstedet. [S] * Andet
 15. [A] Punkterede termoruder. [B] 540.334 samt andre steder. [C] 2 [D] Middel. [E] Løsning: udskiftning af termoruder. [F] Under udførelse - Søren? [G] Teknisk forvaltning. [S] ERGONOMISKE FORHOLD ------------------- * Arbejdsstilling
 16. [A] Klager over ondt i ryggen, skulder, nakken; samme arbejdsstilling hele dagen; unaturlig arbejdsstilling. Problemer tillægges manglende mulighed for at kunne hæve/sænke borde. Enkelt medarbejder har i forvejen dårlig ryg og burde opfattes som specielt tilfælde (dvs. udskiftning af bordet snarest). [B] 535 og 540 [C] 7 [D] Middel/Høj [E] Løsning: udskiftning af bordene med ægte hæve/sænkeborde for de medarbejdere der har problemer. I et enkelt tilfælde (535.314) foretage udskiftning hurtigst muligt. [F] Snart/Nu. [G] DAIMI [S]
 17. [A] Kroniske smerter i hænder og fingre. [B] 540.336 [C] 1 [D] Lav [E] Løsning: flere pauser (problemet opfattes som selvforskyldt). Konsultere den omfattende information om museskader på sikkerhedsudvalgets web-sider. [F] - [G] Medarbejderen. [S] * Tunge løft Ingen problemer. * Andet
 18. [A] Utilfredshed med ny tastatur, hvor store bogstaver viser sig tit at være små når man læser korrektur. (skiftetasterne fungerer dårligt) [B] 540.218 [C] 1 [D] Høj [E] Løsning: medarbejderen får ny tastatur på prøve. [F] Nu. [G] Værkstedet. [S]
 19. [A] Computere er ikke udstyret med ergonomiske hjælpemidler (f.eks. håndledshvil). [B] 540.332 [C] 1 [D] Middel. [E] Løsning: køb håndledshvil. [F] Nu. [G] Værkstedet. [S] PSYKISKE FORHOLD ---------------- * Tidspres
 20. [A] Mangel på tid til at overkomme alle opgaver. [B] - [C] 6 [D] Lav. [E] Løsning: De fleste tilkendegiver at de ikke ser løsning på problemet. Et enkelt forslag går ud på automatisering af arbejdsgangen så meget som muligt (ved at indføre systemer). [F] - [G] Medarbejdere. [S] * Ensformighed Ingen problemer. * Indflydelse
 21. [A] For lidt information om de beslutninger, der træffes på VIP-niveau. [B] - [C] Fleste ikke fastansatte VIP'er [D] Middel. [E] Løsning: Problemet kræver præcisering [F] Nu. [G] Sikkerhedsgruppe og medarbejder(e) [S] * Alenearbejde
 22. [A] Alenearbejde knyttet til skæve arbejdstider. [B] - [C] 1 [D] Lav. [E] Løsning: medarbejderen mener at kunne løse problemet ved bedre planlægning. [F] - [G] Medarbejderen. [S] * Information
 23. [A] Mangelfuld informationer til ph.d. studerende (specielt hvad angår ph.d. kurser) [B] - [C] Alle [D] Høj. [E] Løsning: opdatering af DAIMIs hjemmeside/Web sider. [F] Nu. [G] Det nye webudvalg, der arbejder på nye sider. Formanden for ph.d.-udvalget. [S]
 24. [A] For lidt information om ting, der kunne være relevante, f.eks. omfanget af håndværkerarbejde (og deraf følgende støj) [B] - [C] Alle [D] Middel. [E] Løsning: inkludere aktuel intern information på DAIMIs Web sider. [F] Snarest. [G] Webudvalget. [S]
 25. [A] Nye medarbejdere ved ikke hvilke printere de skal bruge. [B] - [C] Alle nytilkommende [D] Middel. [E] Løsning på kort sigt: Spørge kollegaer. Løsning på lang sigt: 'printer' kommando á la 'phone' (udvidelse af 'locate'?). [F] Snarest. [G] Staff. [S]
 26. [A] Manglende information om fremtidsplaner for ansættelser af VIP. Ingen personalepolitik (ingen transparent, i hvert fald). [B] - [C] Alle løst ansatte VIP'er [D] Middel. [E] Løsning: ingen realistiske løsninger mht. information om VIP ansættelser. Mere fokus på begrebet personale politik. [F] ? [G] Institutleder/-ledelse. [S]
 27. [A] Information sendt ud via email er ikke altid direkte læsbar på Unix maskiner [B] - [C] Specielt UNIX brugere [D] Middel. [E] Løsning på kort sigt: brug staroffice om muligt. Løsning på lang sigt: henstille at informationen emailes som 'plain text'/pdf. [F] ? [G] Institutleder. [S] DIVERSE ------- * Brandslukningsudstyr
 28. [A] Manglende viden om hvordan brandslukningsudstyr skal anvendes. [B] - [C] Alle nyere medarbejdere [D] Høj. [E] Løsning: afholdelse af nyt brandbekæmpelseskursus, idet del af medarbejderholdet er udskiftet i mellemtiden (anbefalet i 2001). [F] Snarest. [G] Søren Ertmann. [S] * Æstetiske forhold
 29. [A] Loftet grimt pga. vandskade fra toilet. [B] Mødelokalet i 090 [C] Brugere af lokalet [D] Middel. [E] Løsning: reparere toilet og loft. [F] ? [G] Driftsinspektør [S]
 30. [A] Store grå udluftningskanaler langs loftet. [B] 090 bygning. [C] Alle [D] Lav. [E] Løsning: ? [F] ? [G] Driftsinspektør [S]
 31. [A] Hængende kabler langs væggens overkant. [B] 540.333 [C] 1 [D] Lav. [E] Løsning: fastgørelse af kabler i loftpanelerne. [F] Snart. [G] Værkstedet. [S]
 32. [A] Sæbebeholderen på det første toilet i 540.312 virker ofte ikke. Det kan være vanskeligt at få papir ud af papirholderne på toiletterne hvis papiret er smuttet ind. [B] 540.312 [C] 28 [D] Høj. [E] Løsning: udskift sæbebeholderen. Udskift papirholderne til bedre model. [F] Snarest. [G] Driftsinspektør. [S] * Forhold omkring graviditet Ingen problemer.
Sidst modificeret: 2002-05-01