RetningslinierCaldiffTips
 AARHUS UNIVERSITET - WebAROS  Daimi bruger  Afslut  
 Hjælp Aros | Koks     

 aros > koks > lokale >

 Store IT auditorium

 brugsoversigt - reservationsliste
Bygning  Lokale Periode
 ugeskema - enkeltreservationer
Bygning    Lokale      År   Uge  
 datoinddatering - gentagne reservationer

 email - rapporter

 Lille IT auditorium

 brugsoversigt - reservationsliste
Bygning  Lokale Periode
 ugeskema - enkeltreservationer
Bygning    Lokale      År   Uge  
 datoinddatering - gentagne reservationer

 email - rapporter

 Retningslinier - Top

 1. Der skal altid angives intern debitor i WebAROS.

  Indeholder titlen i en Oracle-reservation en intern debitor i firkantede paranteser bruges den i WebAROS. Intern debitor er en 4 cifret regnskabskode som angiver hvilket sted der skal betale.
  Intern debitor er obligatorisk med mindre reservationen er fortaget af en Daimi-, Alexandra-, eller it-forum-medarbejder (afsender på emailen ender på @daimi.au.dk, @alexandra.dk eller @itforum.dk). F.eks. skal IMV-reservationer indeholde [1511] i titlen.
  Ved Daimi-/Alexandra-/it-forum-reservationer uden intern debitor bruges 5211 i WebAROS.
  Mangler en obligatorisk intern debitor rapporteres det med email til Ann som vurder hvad der skal ske og evt. sletter Oracle-reservationen.

 2. Oracle-reservationer tastes i WebAROS med nærmeste omsluttende klokkeslet.

  En reservation der går over halve timer eller kvarteret i Oracle skal i WebAROS tastes ind som hele timer. F.eks. kan en Oracle reservation med tidsrummet 13:45 - 16:15 i WebAROS tastes ind som 13 - 17. Det betyder at du kan ramle ind i en dobbeltbookning, hvis lokalet i Oracle i forvejen er booket fra f.eks. 12:00 - 13:45 (vil være indtastet i WebAROS som 12 - 14). Du skal så kun booke lokalet fra 14 - 17.
  Når du booker via ugeskema vil du opdage "dobbeltbookningen" med det samme, men når du reserverer via datoinddatering, vil du af systemet blive gjort opmærksom på, at der er konfliktende reservationer. Her er du nødt til at kalde en brugsoversigt eller et ugeskema frem, så du kan se hvad det er, der konflikter.

 3. Oracle har forrang frem for WebAROS.

  Hvis der er konfliktende reservationer udover de ovennævnte, der skyldes "time-til-time" reservationer er det altid Oracle der har ret. Reservationer i WebAROS, som ikke står i Oracle-kalenderen skal derfor slettes.
  Uffe: Hvordan? Jeg kan ikke se hvordan man sletter i WebAROS. Er det kun Ann som kan? Bør der ikke for en sikkerhedsskyld tages et vindue-skærm-print?

 Caldiff - Top

 1. The two calendars are compared to changes made from lastcal to nowcal
  and indicated here:
  
  FcT     - Changed line F to line T as follows:
  < from text - Removed "from text"
  ---
  > to text  - Inserted "to text"
  
  FdT     - Deleted line F after line T as follows:
  < from text - Removed "from text".
  
  FaT     - Added line T after line F as follows:
  > to text  - Inserted "to text"
  

 Tips - Top

 1. Man behøver ikke logge ind før denne side åbnes. Første der klikkes på f.eks. brugsoversigt bliver man ledt til login i det nye vindue. Så snart man er logget ind klikkes blot en ekstra gang for at få vist brugsoversigten.
 2. Når der klikkes på en visning eller inddatering åbnes de i egne vinduer. Klikkes der flere gange eller på et andet auditorie, genbruges de nyåbnede vinduer. Ved flere reservationer kan vinduerne derfor med fordel arrangeres i stil med følgende: