Regnskabsversioner [4D First structure file]
 
v1.10
Rettet så beskriverlser af konti og grupper står pænt under hinanden i udskrifterne fra Int Balance > Konto, forbrug-disp.oversigt og Int Balance > Konto, forbr.-disp.oversigt...
v1.09
Rettet småfejl
v1.08
Tilføjet "Search-remove delete chars" nederst i [Aktivitet] "Select"-menuen. Fjerner delete tegn i felterne tekst1, tekst2 og Faktura Nr. I 4D First sletter delete ikke tegnet til højre, men sættes ind som special tegn!
v1.07
[SK] indtægtskonti angives ikke længere i Præferencer, men i [SK] for hver konto.
v1.06
Tilføjet procedurerne AA1_ExpAll, AA2_ClearAll og AA3_ImpAll. Kan kun bruges i User mode.
v1.05
Aktivitets-relation:
I "File"-menuen er der kommet mulighed for at nulstille regnskabet. Sletter bla. alle aktiviteter!
I "Select"-menuen kan man nu vælge at søge efter mistænkelige posteringer. Hvad der gør en postering mistænkelig vises inden søgningen og kan udskrives.
I"SK Balance"-menuen virker begge afstemningsudskrifter nu.
I "Int Journal"-menuen er kan man nu lave kontoposteringsjournal med prædefinerede søgning af forbrug pr., disponeringer pr. og aktiviteter uden for regnskabsåret (pr. er Forbrug pr. som defineret i Preferences...).
"Int Balance"-menuen er blevet omstruktureret, så der først kommer udskrifter vedr. bevillinger, derefter forbrug ifølge Konto- og Budgetgruppeplan, efterfulgt af opsplitninger mellem Type og Konto, en ny mulighed for eksport af data og til sidst en præference mulighed interne oversigter. I alle udskrifterne er der mulighed for at skrive kommentar (kommentar slås til/fra i Preferences... ligesom default kommentar angives samme sted).
Der er kommet en ny og mere detaljeret forbrugsoversigt som indeholder disponeringer, ligesom der også er kommet en Konto-Typeafstemingsudskrift med månedsopdeling af Type.
Alle udskrifter tager nu hensyn til om det er et aktivitets- eller likviditetsregnskab (instilles i Preferences...), idet poster med år forskellig fra aktuelle år i Konto- og Typeudskrifter, udelades i aktivitetsregnskaber.
Budget-relation:
Der er kommet en "Misc"-menu til hvor man kan gøre prognose til budget og omvendt. Omfatter budgetgruppe, tihørende underkonti og dato.
Generelt:
Det er nu muligt at tilføje poster i alle relationer på nær måned og aftemningsmåned.
Udskriftsmenuindgange hvor man via en dialogbox styrer hvad der udskrives, kan nu genkendes ved at de slutter med ... Præferencer og changes kan nu udskrives.
v1.04
Ændret navnet på [AU] relationen til [SK] (statens kontoplan) og tilsvarende ændret feltnavnet AU Nr i [Aktivitet]-relationen til SK nr. Dette mærkes i søgedialogboxene (og ved sorteringsdialogsboxe).
Internt: Layouts og procedurenavne har fået udkskiftet AU med SK. Variabelnavne mangler stadig. Det vil kræve en del ekstra at gøre det for de variabler der gemmes i [var].
Man kan nu gemme og indlæse såvel generelle vejledninger som konteringsvejledninger for [SK], [Type] og [Konto]. Ved indlæsning i sidtenævnte kan der kun ske opdateringer af eksisterende konti, da der ikke kan oprettes nye konti unden at vide hvilken budget gruppe den hører til. I de øvrige, [SK] og [Type] oprettes konti/typer hvis ikke de er der i forvejen. Bemærk at også konto/type-beskrivelserne
 
 
 

Last modified: 2003-01-24 by Uffe H. Engberg.