Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

UD AF BOKSEN - forskning på Institut for Datalogi


Dataintensive Systemer

Professor Christian S. Jensen fortæller, hvordan forskning i dataintensive systemer kan bruges i praksis - bl.a. i udviklingen af Google-briller, førerløse biler og forudsigelse af trafikuheld.
Programmeringsparadokset

Lektor Anders Møller fortæller om, hvordan man på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet forsker i at løse problemer i computerprogrammering, der ikke burde kunne løses.
Forskning i algoritmer

Professor Lars Arge fortæller om, hvordan hans forskning på Institut for Datalogi har haft indflydelse på, hvor præcist man kan forudsige konsekvenserne af vandstands-stigninger og ekstrem nedbør .

Kinestetisk interaktion

Professor Kaj Grønbæk fortæller om, hvordan man på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet arbejder med af få kinestik (bevægelser) til at styre teknologien.
Kryptografi og datasikkerhed

Professor Ivan Bjerre Damgaard fortæller om, hvordan man på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet forsker i kryptografi og datasikkerhed og hvordan de ting, der bliver forsket i bliver brugt i hverdagen.
Evolutionære træer

Ph.D.-studerende Martin Simonsen fortæller her om, hvordan han har udviklet en algoritmer der gør genforskning meget nemmere og mindre tidskrævende og dermed kan hjælpe f.eks. HIV-forskning på vej mod hurtigere resultater.

Brugergrænseflader

Professor Susanne Bødker fortæller om, hvordan man på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet udvikler brugergrænseflader, der er tilpasset dagligdagens interaktion mellem menneske og computer.
Randomiserede simplexalgoritmer

Professor Peter Bro Miltersen giver et indblik i gruppen for Matematisk Datalogi og deres arbejde med blandt andet den randomiserede simplexalgoritme.
Pervasive Healthcare

Professor Morten Kyng giver et indblik i HCI-gruppens arbejde med Pervasive Healthcare systemer.