Lars Arge bliver ny Generalsekretær i Videnskabernes Selskab

Lars Arge, der er professor i datalogi ved Aarhus Universitet og Centerleder for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Massive Data Algoritmics (MADALGO), er den 27. oktober 2016 udnævnt til generalsekretær i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Videnskabernes Selskab har som formål at medvirke til at styrke videnskabens stilling i Danmark. Selskabet ledes af et præsidium på syv personer. I spidsen står Præsidenten og Generalsekretæren.

"Jeg er meget beæret over at blive valgt til denne vigtige og spændende lederstilling i Videnskabernes Selskab, der repræsenterer toppen af dansk forskning", udtaler Lars Arge.

Videnskabernes Selskab er en næsten 275 år gammel institution, som blevet grundlagt i 1742 med Kong Christian den VI som prorektor for det lærde selskab. Selskabet har ca 250 indenlandske og 250 udenlandske medlemmer, som fordeler sig med ca. to tredjedele humanistiske og trefemtedele naturvidenskabelige medlemmer. 

"Selskabet fungere som et mødested for landets top-forskere. Vi mødes ca. 15 gange om året og har rigtigt mange interessante tværvidenskabelig diskussioner. Som generalsekretær vil jeg ud over at lede selskabets sekretariat i samarbejde med sekretariatschefen, f.eks skulle sidde i bedømmelseskommiteer for tildeling af forskellige legater og forskningspriser, forsøge at varetage selskabets interesserer gennem møder med politikere og embedsapperatet, samt generelt i samarbejde med Præsidenten være med til at repræsentere selskabet udadtil", fortæller Lars Arge.

Ud over de lukkede møder holder Videnskabernes Selskab en række offentlige arrangementer, symposier og foredrag, f.eks med Nobelprismodtagere.