Flere vil læse datalogi og IT på Aarhus Universitet

I alt 182 nye studerende er i denne uge begyndt på de to bacheloruddannelser datalogi og IT på Aarhus Universitet, hvor stadig flere søger ind. Institut for Datalogi har i år oplevet en samlet stigning i ansøgertallet til både datalogi- og IT-uddannelsen på 8,4 procent.

- Jeg kan godt lide at programmere og er god til matematik, så for mig var det oplagt at vælge datalogi. Det virker, som et rigtigt godt sted at være og vi har nogle super tutorer til at hjælpe os godt i gang, siger Anita Pedersen, der i denne uge er begyndt på datalogi-studiet på Aarhus Universitet.

Samlet set har 490 ansøgere ansøgt om at læse enten datalogi eller IT i år – de to bacheloruddannelser på Institut for Datalogi. Det er en fremgang på 8,4 procent i forhold til sidste år.

- Vi er rigtig glade for, at byde de nye studerende velkommen på IT- og datalogistudiet. Det er ingen hemmelighed at de kommer ud til en IT-branche og et arbejdsmarked, hvor der er enorm efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Af samme grund er det godt, at stadig flere fatter interesse for at læse datalogi og IT, siger Lars Birkedal, som er Institutleder på Institut for Datalogi på Aarhus Universitet.

Anita Pedersen er en af de 130 nye studerende, som i denne uge er begyndt på datalogi-studiet på Aarhus Universitet.

Nye karakterkrav fra 2018

Han glæder sig over at fremgangen til instituttets to uddannelser sker på trods af, at instituttet i år har valgt at begrænse antallet af studiepladser til bacheloruddannelserne i datalogi og IT. 130 er således blevet optaget på Datalogi, mens 52 er blevet optaget på it-uddannelsen.

På begge uddannelser er langt de fleste optaget gennem kvote 1 i Den Koordinerede Tilmelding (KOT). I år betyder det, at alle studerende der er optaget på kvote 1, har mindst 6,5 i snit på datalogi og 6,4 på IT. Det er et gennemsnit, der ligger tæt på det karakterkrav på 7, der fra 2018 kræves for at blive optaget på de to uddannelser.

- Vi har først og fremmest valgt at begrænse antallet af studiepladser for at nedbringe frafaldet på vores uddannelser, så flere gennemfører den uddannelse, de har søgt. Samtidig har vi i år gjort en særlig indsats for at afstemme potentielle studerendes forventninger til særligt datalogiuddannelsen, så ansøgerne er opmærksomme på, hvad uddannelsen går ud på, inden de søger, siger Lars Birkedal.

Blandt andet har Institut for Datalogi udviklet en vejledende egnethedsprøve til datalogistudiet med 24 spørgsmål om særligt logik og matematik. Testen er først og fremmest ment som en sjov og anderledes form for studievejledning, men giver de studerende et fingerpeg om, at datalogi ikke kun handler om teknik og programmering. 

Institutleder på Institut for Datalogi Lars Birkedal byder velkommen til de i alt 182 nye studerede, der i år begynder på enten datalogi eller it-uddannelsen.

Jobgaranti har stor betydning

Anita Pedersen har ikke selv taget egnethedsprøven, men har undersøgt mulighederne for at læse videre grundigt, inden hun valgte datalogistudiet. Og den gode beskæftigelse for færdiguddannede dataloger betyder en hel del for hendes studievalg:   

- Det har haft stor betydning for mig, at der er så stor efterspørgsel på dataloger og at studiet er forbundet med jobgaranti. Og så er det en fordel, at studiet ligger i IT-Byen Katrinebjerg i Aarhus tæt på en masse spændende virksomheder som for eksempel Google, siger Anita Pedersen.

--- FAKTA om datalogi og IT på Aarhus Universitet ---

Klik her for at se den vejledende egnethedsprøve til datalogi-studiet.

Institut for Datalogi på Aarhus Universitet udbyder to forskellige uddannelser på bachelor- og kandidatniveau: 

  • Datalogi-uddannelsen handler om løsning af komplekse problemstillinger og udvikling af fremtidens software og it-systemer. 130 er i år optaget på Datalogi – heraf 11 piger (8 procent).
  • Uddannelsen i IT fokuserer specielt på IT-produktudvikling og kombinerer det datalogisk fundament med færdigheder inden for produktdesign og forretningsforståelse. 52 er i år optaget på it-uddannelsen - heraf 12 piger (23 procent).