Open'18

Med udgangspunkt i årets tema "Food Matters", skal I udvælge et projekt, der bruger robotter til at løse årets opgave: build a robot that supports the way we grow, share and consume food. 

Projektet skal fokusere på mindst et af følgende må (FN's Sustainable Development Goals)

1:Promote sustainable agriculture

2: Improve nutrition

3: Achieve food security

4: End hunger:

For mere information om de fire mål, kan du læse en fuld beskrivelse på FN's hjemmeside.

Hvad skal der laves?

Til den danske finale skal der laves et robotprojekt, som omfatter:

  • En eller flere robotter
  • En fremlæggelse
  • En udstilling

Til den internationale finale skal der derudover udarbejdes:

  • En kort rapport 
  • En præsentationsvideo

En eller flere robotter. Der skal laves en eller flere robotter, som ligger indenfor temaet. Robotterne må konstrueres af LEGO, metal, pap eller kuglepenne, så længe de alle bliver styret af kontrolenhederne RCX'erNXT'er eller EV3'er og ikke andet. Der må bruges alle de RCX/NXT/EV3'er, som er nødvendigt og de må programmeres i et hvilket som helst sprog. Forskellige sprog til at programmere de forskellige kontrolenhederne: NXTG (Download), EV3Java, C, RobotC (der findes flere endnu!).

En fremlæggelse: Til den danske finale laves en fremlæggelse af projektet (10 min.). Normalt bruges PowerPoint eller lignende. PowerPoint præsentationen skal udskrives og afleveres inden den danske finale starter. Derudover vil dommerne også komme forbi udstillingen og se demonstration af projektet. Til den internationale finale er der 10 minutter med dommerne i alt.

En udstilling: Projektet skal formidles så alle kan forstå ideen. Der er ingen krav til udstillingen i den danske finale. Normalt virker det godt at have plakater og selvfølgelig demonstration af robotterne. Til den internationale finale er der 2x2x2 meter til udstillingen, så måske vil det være en ide at holde sig nogenlunde indenfor sådan et område ved den danske finale. Ved den internationale finale skal der desuden være en plakat på 120 cm x 90 cm.

En rapport. Som rapport i den danske finale gælder en udskrift af PowerPoint præsentationen. Til den internationale finale skal der laves en rapport, på engelsk, som fylder omkring 2.000 ord, eller cirka 6 sider. Her skal projektet beskrives kort samt robotternes funktioner.

En Præsentationsvideo: Til den internationale finale skal der fremstilles en præsentationsvideo. Den må højst være 2 minutter, skal være på engelsk, og har til formål at vise robotterne frem for dommerne inden de kommer på udstillingen.


Mighty Danes stand ved WRO 2010

Til WRO2010 var Open temaet robot turism, robots that promotes turism". En gruppe som 
kaldte sig The Mighty Danes (Kim, Jeppe og Jonas fra HTX Herning) vandt den danske
finale med en interaktiv LEGO garder. Se videoen med deres præsentation af projektet for 
de danske dommere og se deres præsentationsvideo, som skulle laves før deltagelsen i den 
internationale finale i Manilla.


Til WRO2012 var Open temaet "Robots Connecting People". Gruppen Wiscu (Rasmus, Jonas, Jacob fra HTX Viby) vandt den danske finale med en Kryds og Bolle spillende robot. Du kan se deres præsentationsvideo, som de lavede i forbindelse med finalen i Kuala Lumpur.


Til WRO2013 var Open temaet "World Heritage". Gruppen Rune carvers (Karoline, Kathrine og Andreas fra Hjørring Gymnasium og HF-Kursus) vandt den danske finale med en LEGO-Harald-Blåtand samt en runerister. Du kan se deres præsentationsvideo, som de lavede i forbindelse med finalen i Jakarta.

Hvordan bedømmes projektet?

Årets tema er "Food Matters". Der skal altså laves et projekt med en eller flere robotter, der kan gøre en region mere bæredygtig inden for mindst én af følgende områder som beskrevet øverst på denne side.. Dommerne til den danske finale bruger følgende pointskema.

Her er et par små fif:

  • Projektets overordnede idé skal være let at forklare for udenforstående. Det giver i høj grad point, at ideen er ny, men også overraskende, pudsig eller underholdende. Det falder typisk også i god jord hos dommerne, at selvom projektet måske ikke direkte kan bruges til så meget, er det fedt at se på. Det danske bidrag i Open WRO 2012 var en Kryds og Bolle robot som blev nummer 2 ved den internationale konkurrence. Ikke voldsomt nyttig, men utroligt let at forklare publikum og meget underholdende.
  • Gruppen skal synes om projektideen, så det er super fedt at arbejde med projektet. Der skal bruges en håndfuld timer/dage på at bygge robotterne, lave fremlæggelse, osv. Hvis det har været en fængslende og spændende arbejdsproces, kan det ikke undgå at give plus point, når gruppen brænder for projektet under præsentationen for dommere og publikum.
  • De fleste robotprojekter med topplaceringer ved den internationale finale er gode til at fange dommernes og publikums opmærksomhed bl.a. ved, at robotterne kan interagere med publikum, de kan prøve noget. Det er klart sjovest, når ens gruppes udstilling er en af de mest besøgte. Så prøv at lave en udstilling, der kan inddrage publikum.
  • Avanceret programmering og byggeteknik giver selvfølgelig point. Men man kan godt komme langt uden. I 2011 var det danske bidrag en [flyvende minerydder]. Den bestod af en stor helium ballon og ca. 100 LEGO klodser. Projektet fik en 5. plads i Abu Dhabi og utrolig stor opmærksomhed fra publikum, da besøgende på udstillingen kunne få lov at styre ballonen.

Hvilke regler er der?

I kan se det scoringskema dommerne bruger her: Open Category pointskema, de generelle regler for Open findes desuden her: General Open Rules 2018 (se punkt F). Ved den danske finale i Aarhus d. 7 oktober er reglerne lidt anderledes idet vi f.eks. ikke forlanger at grupperne aflevere en video eller en 'rigtig' rapport. I skal aflevere en udskrift af jeres præsentation inden konkurrencen start, ca. klokken 10.

I får stillet en standplads til rådighed. Den vil minimum være 2 * 2 meter og der vil desuden være: en væg/tavle, strøm, et bord og nogle stole. Vi har A3 papir og skriveredskaber hvis I får brug for det.

I skal forberede en præsentation på 10 min. for dommere og publikum. Præsentationen foregår i et auditorium/undervisningslokale. I kan se en tidligere vinderholds præsentation her. Dommerne vil også komme på besøg ved jeres stand, hvor I kan fremvise jeres robot. Plan for præsentation og dommernes besøg foreligger på finaledagen.