Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelserne på Institut for Datalogi på Aarhus Universitet er fuldtidsstudier, som kvalificerer de studerende til ansættelse i offentlige og private virksomheder såvel nationalt som internationalt, samt til optalgelse på relevante ph.d.-uddannelser.

Kandidatuddannelserne har tre formål:

  • For det første at styrke de studerendes faglige viden og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer som de har erhvervet fra deres bacheloruddannelse.
  • For det andet at give de studerende mulighed for at anvende avancerede elementer af computer science teorier og metoder.
  • Og endeligt at kvalificere de studerende til at forfølge og deltage i fagligt arbejde.

Institut for Datalogi udbyder to kandidatuddannelser:

Jakob læser it på Datalogisk Institut

"Det er en helt speciel atmosfære at være heroppe i IT-Byen. Der er noget specielt ved at komme ind og have forelæsninger, hvor virksomheder som B&O og Google har kontorer. Det er bare en tid, der skal nydes!"