Efter- og Videreuddannelse

Institut for Datalogi udbyder en master i it, linjen i softwarekonstruktion. Fagpakkerne inden for softwarekonstruktion tilbyder dig ny teoretisk og praktisk viden samt kendskab til nye metoder, teknikker og værktøjer, som ruster dig ikke bare til de aktuelle, men også fremtidige opgaver.