Uddannelse - Institut for Datalogi

Mennesker, innovation, design og programmering

[Translate to Dansk:]
[Translate to Dansk:]

Uddannelsen i IT

Uddannelsen i IT fokuserer specielt på it-produktudvikling og kombinerer det datalogisk fundament med færdigheder inden for produktdesign og forretningsforståelse.

På Institut for Datalogi på Aarhus Universitet, kan du læse IT på bachelor- og kandidatniveau.

Læs mere om IT uddannelsen

 

 

 

 

Ph.d. i Datalogi

Alle ph.d.-studerende på Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet er tilknyttet the Graduate School of Science and Technology (GSST).

GSST rekrutterer såvel danske som udenlandske studerende af høj international standard.

Læs mere om ph.d.-uddannelsen (På Engelsk)

Efter- og videreuddannelse

Institut for Datalogi udbyder såvel en master- som en diplomuddannelse i Softwarekonstruktionog. Fagpakkerne inden for softwarekonstruktion tilbyder dig ny teoretisk og praktisk viden samt kendskab til nye metoder, teknikker og værktøjer, som ruster dig ikke bare til de aktuelle, men også fremtidige opgaver.

Læs mere om efter- og videreuddanelse

 

Institut for Datalogi på Aarhus Universitet fokuserer på en række områder indenfor computer science og tilbyder uddannelser for studerende med såvel teknisk tilgang som en tilgang indenfor design, bruger interfaces, erhverv osv.

Vi har omkring 1800 studerende fordelt på 2 bacheloruddannelser, 2 kandidatuddannelser, en ph.d. uddannelse og vores efter- og videreuddannelsesprogram.

Læs mere om vores uddannelser ved at navigere fra venstremenuen.

Uddannelsen i Datalogi

Datalogi handler om løsning af komplekse problemstillinger og udvikling af fremtidens software og it-systemer. Med en uddannelse i datalogi lærer du både at udvikle systemer i teori og praksis og koble disse til samfundet og brugerne.

På Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet kan du læse datalogi på Bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.

Læs mere om Datalogiuddannelsen