International hæder til Aarhus datalog

Professor i datalogi Lars Arge er netop blevet udnævnt til ACM Fellow af sine kollegaer blandt den internationale elite. Titlen er en anerkendelse af hans forskning i algoritmer til effektiv håndtering af store datamængder men også en reminder til Danmark om, at grundforskningsmidler kan holde selv de bedste forskere i landet.

Professor i datalogi ved Aarhus Universitet Lars Arge er netop blevet udnævnt til Fellow af ACM, som er den største og mest velansete faglige organisation indenfor datalogi. Titlen er kun tildelt under 1 % af de 60.000 medlemmer, fem af dem er danskere, og kun to ud af dem er stadig herboende: Lars Arge og Christian S. Jensen. De er begge på Datalogi i Aarhus. Tidligere har Lars Arge modtaget EliteForsk prisen.

Verdenseliten i Aarhus

Lars Arge tilhører den absolutte elite inden for sit felt, som er design af effektive  algoritmer. Formålet med hans forskning er at få en mere hensigtsmæssig håndtering af de enorme datamængder man møder indenfor mange områder.

Han har levet en stor del af sit forskerliv i udlandet, men grundforskningsmidler fik ham hjem til Danmark. Og her er han blevet. Det grundforskningscenter MADALGO han leder, bruger han selv som en del af forklaringen på, at en internationalt eftertragtet forsker vælger at blive i landet og i stedet trække de bedste hjerner hertil.

- Grundforskningsmidler som dem vi har i MADALGO er meget vigtige for at skabe et frugtbart forskningsmiljø af høj international klasse. På datalogi har vi to grundforskningscentre, og det giver os et stort internationalt netværk, understreger Lars Arge.

- Samtidig gør ACM Fellow udnævnelsen det nemmere at sætte det bedste forskerhold, fordi det internationale forskningsmiljø retter blikket endnu mere mod Danmark, og ønsker at være en del af det, forklarer han.  

Grundforskning leder til innovation

MADALGOs grundforskning leder ikke kun til international interesse i forskerkredse men skaber også innovation, som Danmark har hårdt brug for.

- Grundforskning kan både lede til innovation og til konkret anvendelse, understreger Lars Arge.

Han er blandt de eliteforskere, der får grundforskning i brug. Resultater fra hans forskergruppe har dannet grundlag for virksomheden SCALGO, der f.eks. har udviklet metoder til detaljeret screening af oversvømmelsesrisiko for hele landet.

- Ved hjælp af såkaldte I/O-effektive algoritmer har vi foretaget meget nøjagtige beregninger på meget detaljeret og derfor stort terrændata for hele Danmark. Det har vi brugt til at modellere effekterne af vandstandsstigning og ekstremnedbør, forklarer han.

Perspektiv i forskning

Lars Arge ser tilsvarende store perspektiver i brug af avancerede algoritmiske teknikker til håndtering af massive datamængder indenfor andre områder, og han arbejder f.eks. intensivt sammen med forskere inden for biodiversitet.

Der er ingen tvivl om, at han har styr på sin forskning og perspektivet i store datamængder. Men hvordan håndterer han så den store hædersbevisning fra  sine kolleager?

- Jeg er da meget stolt af, at den professionelle verdensorganisation ACM har hyldet mig. Det er en selvforstærkende effekt, når man ser det ude i verden. Hvorfor kender vi MIT, Stanford og Princeton? Det er fordi, der er nogle stærke forskere der, vi kender. ACM Fellow titlen er med til yderligere at styrker vores synlighed, understreger han.

Pressemeddelelse fra ACM